Visa allt om Psykomedica Utveckling, Lund AB
Visa allt om Psykomedica Utveckling, Lund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 571 1 094 1 494 1 432 1 027 785 1 096 1 366 638 989
Övrig omsättning - - 4 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 114 645 948 784 270 430 429 689 111 418
Resultat efter finansnetto 1 195 685 954 797 301 419 452 697 121 431
Årets resultat 933 690 744 445 226 348 336 520 84 309
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 931 931 931 934 939 13 19 25 34 45
Omsättningstillgångar 3 361 2 558 2 277 1 710 1 112 1 865 1 886 1 657 1 306 1 281
Tillgångar 4 292 3 489 3 208 2 645 2 051 1 878 1 905 1 682 1 340 1 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 924 3 147 2 612 2 018 1 717 1 618 1 396 1 180 752 757
Obeskattade reserver 0 0 201 201 8 13 68 72 101 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 368 342 395 426 327 247 440 429 487 473
Skulder och eget kapital 4 292 3 489 3 208 2 645 2 051 1 878 1 905 1 682 1 340 1 326
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 380 90 300 294 230 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 100 0 130 250 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 32 0 82 79 119 28 94 95 68 76
Utdelning till aktieägare 318 156 155 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 1 571 1 094 1 498 1 432 1 027 785 1 096 1 366 638 989
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 571 1 094 1 494 1 432 1 027 785 1 096 1 366 638 989
Personalkostnader per anställd (tkr) 184 162 276 378 542 173 449 442 343 381
Rörelseresultat, EBITDA 1 114 645 951 789 275 436 435 698 122 429
Nettoomsättningförändring 43,60% -26,77% 4,33% 39,44% 30,83% -28,38% -19,77% 114,11% -35,49% -%
Du Pont-modellen 27,84% 19,69% 29,74% 30,09% 14,63% 22,90% 23,78% 41,74% 9,03% 32,81%
Vinstmarginal 76,07% 62,80% 63,86% 55,59% 29,21% 54,78% 41,33% 51,39% 18,97% 43,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,09% 98,46% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 190,52% 202,56% 125,97% 89,66% 76,44% 206,11% 131,93% 89,90% 128,37% 81,70%
Soliditet 91,43% 90,20% 86,31% 81,90% 84,00% 86,67% 75,91% 73,24% 61,55% 62,30%
Kassalikviditet 913,32% 747,95% 576,46% 401,41% 340,06% 755,06% 428,64% 386,25% 268,17% 270,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...