Visa allt om Aktiebolaget Gnägget
Visa allt om Aktiebolaget Gnägget

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 974 961 949 949 995 1 090 164 20 83 681
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 554 502 486 480 198 169 -171 -200 -340 -160
Resultat efter finansnetto 543 412 361 321 -13 -1 -171 -200 -692 -224
Årets resultat 543 412 361 321 -13 -1 278 0 -355 180
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 381 3 648 3 932 4 201 4 470 4 777 764 814 524 947
Omsättningstillgångar 1 564 1 177 795 464 404 623 191 132 144 48
Tillgångar 4 945 4 826 4 727 4 665 4 874 5 399 955 946 668 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 332 1 089 777 417 96 108 -3 175 -3 453 -3 453 -3 098
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 273 3 453 3 633 3 812 4 312 4 882 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 339 283 317 436 467 409 4 130 4 399 4 121 4 093
Skulder och eget kapital 4 945 4 826 4 727 4 665 4 874 5 399 955 946 668 995
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 270 300 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 974 961 949 949 995 1 090 164 20 83 681
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 821 786 755 749 340 366 -116 -143 -285 -45
Nettoomsättningförändring 1,35% 1,26% 0,00% -4,62% -8,72% 564,63% 720,00% -75,90% -87,81% -%
Du Pont-modellen 12,36% 10,73% 10,56% 10,40% 4,16% 3,24% -17,91% -21,04% -50,90% -16,08%
Vinstmarginal 62,73% 53,90% 52,58% 51,11% 20,40% 16,06% -104,27% -995,00% -409,64% -23,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,31% 79,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 125,77% 93,03% 50,37% 2,95% -6,33% 19,63% -2 401,83% -21 335,00% -4 791,57% -593,98%
Soliditet 26,94% 22,57% 16,44% 8,94% 1,97% 2,00% -332,46% -365,01% -516,92% -311,36%
Kassalikviditet 461,36% 415,90% 250,79% 106,42% 86,51% 152,32% 4,62% 3,00% 3,49% 1,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...