Visa allt om Karby Däck och Fritid Aktiebolag
Visa allt om Karby Däck och Fritid Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 463 5 766 5 819 5 385 5 787 5 981 5 780 6 346 5 944 5 783
Övrig omsättning - - 3 - 2 - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) -35 -23 -83 84 325 18 82 331 64 234
Resultat efter finansnetto 20 19 -82 129 334 19 84 364 75 236
Årets resultat 14 12 2 88 183 28 52 79 66 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 71 108 75 61 87 42 38 56 48
Omsättningstillgångar 2 657 2 802 2 703 2 828 2 706 2 386 2 415 2 502 1 987 1 968
Tillgångar 2 732 2 872 2 811 2 902 2 767 2 472 2 457 2 540 2 043 2 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 433 1 418 1 406 1 405 1 317 1 134 1 105 1 054 974 908
Obeskattade reserver 159 162 164 252 247 165 187 176 138 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 141 1 292 1 241 1 246 1 203 1 174 1 164 1 311 930 907
Skulder och eget kapital 2 732 2 872 2 811 2 902 2 767 2 472 2 457 2 540 2 043 2 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 860 882 864 766 732 726 720 743 702 572
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 699 809 628 682 653 740 584 661 532 545
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 636 686 629 609 642 684 610 652 503 412
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 463 5 766 5 822 5 385 5 789 5 981 5 780 6 346 5 944 5 801
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 366 1 442 1 455 1 346 1 447 1 495 1 445 1 587 1 486 1 446
Personalkostnader per anställd (tkr) 552 599 532 518 510 546 481 522 439 385
Rörelseresultat, EBITDA -2 14 -44 110 351 41 104 349 84 253
Nettoomsättningförändring -5,25% -0,91% 8,06% -6,95% -3,24% 3,48% -8,92% 6,76% 2,78% -%
Du Pont-modellen 0,84% 0,80% -2,70% 4,48% 12,11% 0,85% 3,46% 14,33% 3,72% 11,75%
Vinstmarginal 0,42% 0,40% -1,31% 2,41% 5,79% 0,35% 1,47% 5,74% 1,28% 4,10%
Bruttovinstmarginal 57,13% 57,56% 52,05% 57,72% 58,48% 52,38% 50,48% 50,14% 51,13% 47,78%
Rörelsekapital/omsättning 27,75% 26,19% 25,12% 29,38% 25,97% 20,26% 21,64% 18,77% 17,78% 18,35%
Soliditet 56,99% 53,77% 54,57% 54,81% 54,18% 50,79% 50,58% 46,49% 52,54% 52,19%
Kassalikviditet 185,71% 180,96% 180,98% 178,89% 175,31% 158,35% 143,73% 129,60% 131,18% 128,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...