Visa allt om Bo Hellqvist AB
Visa allt om Bo Hellqvist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 287 324 267 224 130 9 025 29 400 30 918 32 096 33 136
Övrig omsättning - 77 476 51 - 59 203 175 182 9
Rörelseresultat (EBIT) 20 157 564 125 83 3 -827 39 -318 -706
Resultat efter finansnetto 13 140 539 94 53 -53 -882 -80 -445 -683
Årets resultat 13 140 539 94 53 -53 -882 -80 -445 -467
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 426 421 413 403 0 47 869 1 502 2 117 2 540
Omsättningstillgångar 31 111 42 57 463 524 1 929 2 490 2 453 2 939
Tillgångar 457 533 455 461 463 571 2 798 3 992 4 569 5 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 393 380 240 -299 -393 -446 -394 488 569 1 013
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 47 47 42 65 61
Långfristiga skulder 0 18 125 672 258 307 508 696 1 066 1 443
Kortfristiga skulder 64 135 89 88 599 663 2 637 2 765 2 870 2 962
Skulder och eget kapital 457 533 455 461 463 571 2 798 3 992 4 569 5 480
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 15 200 275 250 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 194 174 126 94 63 804 2 352 2 289 2 494 2 782
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 55 40 30 27 151 620 774 1 001 1 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 287 401 743 275 130 9 084 29 603 31 093 32 278 33 145
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 4 11 11 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 287 324 267 224 130 2 256 2 673 2 811 2 675 2 549
Personalkostnader per anställd (tkr) 255 229 166 123 90 243 288 303 312 319
Rörelseresultat, EBITDA 20 157 564 125 83 3 -168 691 324 -173
Nettoomsättningförändring -11,42% 21,35% 19,20% 72,31% -98,56% -69,30% -4,91% -3,67% -3,14% -%
Du Pont-modellen 4,38% 29,46% 123,96% 27,11% 17,93% 1,05% -29,24% 1,00% -6,87% -10,51%
Vinstmarginal 6,97% 48,46% 211,24% 55,80% 63,85% 0,07% -2,78% 0,13% -0,98% -1,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,47% 14,38% 15,61% 14,32% 13,79%
Rörelsekapital/omsättning -11,50% -7,41% -17,60% -13,84% -104,62% -1,54% -2,41% -0,89% -1,30% -0,07%
Soliditet 86,00% 71,29% 52,75% -64,86% -84,88% -78,11% -14,08% 12,22% 12,45% 18,49%
Kassalikviditet 48,44% 82,22% 47,19% 64,77% 77,30% 79,03% 32,35% 48,50% 48,05% 54,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...