Visa allt om Jan-Åke Fritz Aktiebolag
Visa allt om Jan-Åke Fritz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 302 14 647 14 188 14 386 15 340 15 348 51 352 51 658 44 700 41 358
Övrig omsättning 945 6 22 46 233 481 279 224 127 139
Rörelseresultat (EBIT) 905 496 66 -442 230 722 -470 262 49 -254
Resultat efter finansnetto 881 471 38 -480 205 710 -483 219 35 -267
Årets resultat 512 184 38 -141 88 406 -298 55 0 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 306 411 566 728 859 410 392 482 435 282
Omsättningstillgångar 2 626 2 670 1 862 2 142 2 677 2 715 1 682 2 764 2 846 3 003
Tillgångar 2 932 3 082 2 428 2 870 3 536 3 125 2 073 3 246 3 281 3 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 801 1 289 1 265 1 227 1 368 1 280 874 1 172 1 117 1 117
Obeskattade reserver 473 250 0 0 339 259 0 185 48 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 194 287 539 0 97 593 85 232
Kortfristiga skulder 658 1 442 969 1 356 1 290 1 585 1 102 1 296 2 030 1 918
Skulder och eget kapital 2 932 3 082 2 428 2 870 3 536 3 125 2 073 3 246 3 281 3 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 283 312 279 251 204 193 200 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 458 1 942 1 725 1 925 2 038 1 946 1 919 1 634 1 707 1 720
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 804 565 554 540 644 560 590 581 748 705
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 247 14 653 14 210 14 432 15 573 15 829 51 631 51 882 44 827 41 497
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 10 10 9 9 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 922 1 627 1 576 1 439 1 534 1 705 5 706 6 457 5 588 5 170
Personalkostnader per anställd (tkr) 362 280 285 279 298 307 302 301 332 333
Rörelseresultat, EBITDA 1 136 685 248 -264 301 826 -379 358 154 -169
Nettoomsättningförändring -% 3,24% -1,38% -6,22% -0,05% -70,11% -0,59% 15,57% 8,08% -%
Du Pont-modellen 30,90% 16,09% 2,80% -15,30% 6,53% 23,10% -22,67% 8,07% 1,49% -7,73%
Vinstmarginal 5,24% 3,39% 0,48% -3,05% 1,51% 4,70% -0,92% 0,51% 0,11% -0,61%
Bruttovinstmarginal 41,83% 43,52% 41,90% 40,99% 42,97% 43,17% 8,57% 13,91% 16,38% 16,53%
Rörelsekapital/omsättning 11,37% 8,38% 6,29% 5,46% 9,04% 7,36% 1,13% 2,84% 1,83% 2,62%
Soliditet 74,01% 48,15% 52,10% 42,75% 45,75% 47,07% 42,16% 40,21% 35,10% 34,41%
Kassalikviditet 260,64% 129,82% 107,84% 93,07% 151,94% 138,23% 114,61% 155,09% 104,68% 100,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...