Visa allt om Samhällsbyggarna Sverige AB
Visa allt om Samhällsbyggarna Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 502 3 971 3 348 48 394 658 925 0 0 0
Övrig omsättning 272 25 - 100 - - 267 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -351 61 -204 13 -5 -44 48 0 0 0
Resultat efter finansnetto -350 58 -204 13 -5 -44 48 0 0 0
Årets resultat -350 58 46 13 -5 -44 36 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 101 101 101
Omsättningstillgångar 1 648 1 472 2 074 1 243 674 377 858 0 0 0
Tillgångar 1 648 1 472 2 074 - 674 377 858 101 101 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 416 205 147 101 88 92 137 101 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 232 1 266 1 927 1 104 587 285 722 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 648 1 472 2 074 - 674 377 858 101 101 101
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 774 3 996 3 348 148 394 658 1 192 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -351 61 -204 13 -5 -44 48 0 0 0
Nettoomsättningförändring 38,55% 18,61% 6 875,00% -87,82% -40,12% -28,86% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -21,24% 4,14% -9,84% -% -0,74% -11,67% 5,59% -% -% -%
Vinstmarginal -6,36% 1,54% -6,09% 27,08% -1,27% -6,69% 5,19% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 7,56% 5,19% 4,39% 289,58% 22,08% 13,98% 14,70% -% -% -%
Soliditet 25,24% 13,93% 7,09% -% 13,06% 24,40% 15,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 133,77% 116,27% 107,63% 112,59% 114,82% 132,28% 118,84% -% -% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...