Visa allt om XELLIGENCE AB
Visa allt om XELLIGENCE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 470 1 519 1 460 1 436 1 376 1 297 1 446 1 286 739 342
Övrig omsättning - 19 - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 247 362 488 625 517 500 744 622 135 -24
Resultat efter finansnetto 256 383 511 645 536 501 748 631 135 -24
Årets resultat 148 221 294 353 288 366 548 453 96 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 48 96 144 192 0 0 0 33
Omsättningstillgångar 1 529 2 014 1 804 1 571 1 122 1 042 1 135 853 321 104
Tillgångar 1 529 2 014 1 852 1 667 1 266 1 234 1 135 853 321 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 759 1 304 1 336 1 194 986 828 657 558 210 114
Obeskattade reserver 594 529 432 302 139 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 181 84 172 142 407 479 295 112 24
Skulder och eget kapital 1 529 2 014 1 852 1 667 1 266 1 234 1 135 853 321 137
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 408 408 378 348 313 23
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 703 690 543 424 16 16 16 49 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 189 190 171 133 134 134 124 128 96 10
Utdelning till aktieägare 0 314 254 151 145 130 195 450 105 0
Omsättning 1 470 1 538 1 460 1 436 1 376 1 297 1 446 1 286 742 342
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 735 1 519 1 460 1 436 688 649 723 643 739 342
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 887 721 561 283 296 276 269 415 50
Rörelseresultat, EBITDA 247 362 536 673 565 548 744 622 138 -10
Nettoomsättningförändring -3,23% 4,04% 1,67% 4,36% 6,09% -10,30% 12,44% 74,02% 116,08% -%
Du Pont-modellen 16,81% 19,02% 27,54% 38,75% 42,26% 40,60% 65,81% 73,97% 42,37% -17,52%
Vinstmarginal 17,48% 25,21% 34,93% 44,99% 38,88% 38,63% 51,66% 49,07% 18,40% -7,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 31,29%
Rörelsekapital/omsättning 91,97% 120,67% 117,81% 97,42% 71,22% 48,96% 45,37% 43,39% 28,28% 23,39%
Soliditet 79,94% 85,23% 90,33% 84,98% 85,97% 67,10% 57,89% 65,42% 65,42% 83,21%
Kassalikviditet 863,84% 1 112,71% 2 147,62% 913,37% 790,14% 256,02% 236,95% 289,15% 286,61% 433,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...