Visa allt om Bergnils AB
Visa allt om Bergnils AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 713 29 672 32 072 34 741 36 362 38 093 35 198 37 246 40 152 35 564
Övrig omsättning 76 76 49 87 169 77 23 23 29 67
Rörelseresultat (EBIT) 412 -704 346 434 236 1 493 1 354 1 336 2 554 1 597
Resultat efter finansnetto 303 -220 101 103 -70 1 610 1 151 694 1 591 1 559
Årets resultat 299 0 348 314 27 294 770 160 646 1 042
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 428 9 771 10 215 10 605 11 028 12 393 12 853 11 707 12 212 13 294
Omsättningstillgångar 10 427 10 936 11 606 11 654 12 083 11 720 11 862 13 149 15 030 13 553
Tillgångar 19 855 20 707 21 821 22 259 23 111 24 113 24 714 24 855 27 242 26 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 729 5 429 4 813 4 465 4 151 4 124 3 830 6 660 6 499 5 853
Obeskattade reserver 735 845 1 107 1 463 1 659 1 910 1 920 1 837 1 766 1 240
Avsättningar (tkr) 0 0 617 636 783 806 829 852 932 957
Långfristiga skulder 8 998 9 837 10 034 10 152 10 728 11 304 12 590 10 038 11 665 12 931
Kortfristiga skulder 4 394 4 596 5 251 5 543 5 789 5 969 5 545 5 469 6 379 5 866
Skulder och eget kapital 19 855 20 707 21 821 22 259 23 111 24 113 24 714 24 855 27 242 26 846
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 122 1 278 1 224 880 841
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 024 5 323 5 284 5 603 5 687 4 094 3 827 4 038 4 204 3 926
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 099 2 123 2 244 2 419 2 402 2 048 2 018 2 094 2 132 1 864
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0
Omsättning 29 789 29 748 32 121 34 828 36 531 38 170 35 221 37 269 40 181 35 631
Nyckeltal
Antal anställda 13 15 15 17 17 16 16 18 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 286 1 978 2 138 2 044 2 139 2 381 2 200 2 069 2 231 2 092
Personalkostnader per anställd (tkr) 528 499 499 479 484 457 450 411 406 392
Rörelseresultat, EBITDA 866 -237 832 923 719 1 956 1 804 1 802 3 035 2 103
Nettoomsättningförändring 0,14% -7,48% -7,68% -4,46% -4,54% 8,22% -5,50% -7,24% 12,90% -%
Du Pont-modellen 2,11% -0,13% 1,68% 2,03% 1,54% 7,79% 5,72% 5,68% 9,54% 7,86%
Vinstmarginal 1,41% -0,09% 1,14% 1,30% 0,98% 4,93% 4,01% 3,79% 6,48% 5,93%
Bruttovinstmarginal 34,07% 33,83% 34,54% 34,41% 33,38% 32,64% 33,41% 34,17% 33,85% 33,24%
Rörelsekapital/omsättning 20,30% 21,37% 19,81% 17,59% 17,31% 15,10% 17,95% 20,62% 21,55% 21,61%
Soliditet 31,74% 29,40% 26,01% 24,90% 23,25% 22,94% 21,22% 32,12% 28,52% 25,13%
Kassalikviditet 67,55% 59,70% 66,39% 58,45% 59,51% 58,42% 69,79% 79,30% 72,10% 73,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...