Visa allt om Vårby Bowling Aktiebolag
Visa allt om Vårby Bowling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 523 3 866 3 989 4 402 6 242 6 034 5 744 6 798 6 031 5 786
Övrig omsättning - - 1 331 - 371 9 - 1 518 - -
Rörelseresultat (EBIT) 250 141 51 26 66 -29 67 1 482 92 73
Resultat efter finansnetto 245 124 45 29 73 -32 61 1 465 65 41
Årets resultat 125 112 14 17 50 -2 29 1 457 31 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 753 861 275 190 64 259 490 614 783 962
Omsättningstillgångar 1 604 1 636 1 724 1 285 1 688 2 168 2 231 1 914 720 758
Tillgångar 2 357 2 497 1 999 1 475 1 752 2 426 2 721 2 529 1 503 1 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 164 1 039 927 948 1 276 1 851 1 898 1 870 414 383
Obeskattade reserver 142 70 18 0 0 0 37 19 19 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 0 0 0 0 200 147 206 328 624
Kortfristiga skulder 1 006 1 388 1 054 527 475 375 638 434 743 713
Skulder och eget kapital 2 357 2 497 1 999 1 475 1 752 2 426 2 721 2 529 1 503 1 720
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 305 259 305 308 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 138 1 963 2 233 1 378 1 675 1 122 885 1 233 1 308 1 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 471 641 685 681 530 422 336 485 538 424
Utdelning till aktieägare 0 0 0 35 0 625 45 0 0 0
Omsättning 4 523 3 866 5 320 4 402 6 613 6 043 5 744 8 316 6 031 5 786
Nyckeltal
Antal anställda 4 7 6 5 6 6 6 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 131 552 665 880 1 040 1 006 957 850 862 827
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 206 487 420 369 322 288 298 309 262
Rörelseresultat, EBITDA 290 175 104 85 261 203 299 1 720 350 409
Nettoomsättningförändring 16,99% -3,08% -9,38% -29,48% 3,45% 5,05% -15,50% 12,72% 4,23% -%
Du Pont-modellen 10,61% 5,69% 2,70% 2,58% 4,39% -1,07% 2,46% 58,60% 6,12% 4,30%
Vinstmarginal 5,53% 3,67% 1,35% 0,86% 1,23% -0,43% 1,17% 21,80% 1,53% 1,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 87,53% 85,84% 89,98% 78,15% 81,57% 81,72% 82,04% 82,41% 84,53%
Rörelsekapital/omsättning 13,22% 6,41% 16,80% 17,22% 19,43% 29,71% 27,73% 21,77% -0,38% 0,78%
Soliditet 54,08% 43,80% 47,08% 64,27% 72,83% 76,30% 70,76% 74,48% 28,46% 22,27%
Kassalikviditet 157,95% 116,79% 162,05% 239,85% 355,37% 578,13% 349,69% 441,01% 96,90% 99,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...