Visa allt om Britt & Kurt Morell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 293 292 1 086 1 294 1 333 1 594 1 261 2 630 4 513 4 437
Övrig omsättning - - 117 98 - - 281 78 - -
Rörelseresultat (EBIT) 48 82 113 116 69 -40 -10 44 -8 122
Resultat efter finansnetto 48 81 106 91 61 -61 -33 32 -29 110
Årets resultat 35 83 59 74 61 -61 -35 20 -17 67
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 22 28 51 120 101 93 232 164 147
Omsättningstillgångar 208 253 250 461 379 520 561 372 555 836
Tillgångar 223 275 278 512 499 621 653 605 719 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 193 160 181 163 102 107 142 122 159
Obeskattade reserver 0 0 26 0 0 0 0 0 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 241 184 202 250 205 149 245
Kortfristiga skulder 45 82 92 90 152 317 297 258 448 560
Skulder och eget kapital 223 275 278 512 499 621 653 605 719 983
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 69 56 179 450 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 101 34 167 398 302 132 164 923 1 773 1 687
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 3 43 96 32 49 42 410 834 863
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
Omsättning 293 292 1 203 1 392 1 333 1 594 1 542 2 708 4 513 4 437
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 4 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 293 292 1 086 647 667 797 631 658 564 555
Personalkostnader per anställd (tkr) 76 64 250 257 175 135 116 405 393 374
Rörelseresultat, EBITDA 54 88 119 141 94 -21 10 95 35 158
Nettoomsättningförändring 0,34% -73,11% -16,07% -2,93% -16,37% 26,41% -52,05% -41,72% 1,71% -%
Du Pont-modellen 21,97% 29,82% 41,01% 22,66% 13,83% -6,44% -1,23% 7,60% -0,97% 12,61%
Vinstmarginal 16,72% 28,08% 10,50% 8,96% 5,18% -2,51% -0,63% 1,75% -0,16% 2,79%
Bruttovinstmarginal 97,27% 97,26% 50,74% 66,69% 57,84% 43,98% 36,64% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,63% 58,56% 14,55% 28,67% 17,03% 12,74% 20,94% 4,33% 2,37% 6,22%
Soliditet 79,82% 70,18% 64,45% 35,35% 32,67% 16,43% 16,39% 23,47% 16,97% 17,64%
Kassalikviditet 451,11% 293,90% 250,00% 147,78% 74,34% 56,47% 49,16% 81,01% 120,54% 146,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...