Visa allt om Britt & Kurt Morell AB
Visa allt om Britt & Kurt Morell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 389 293 292 1 086 1 294 1 333 1 594 1 261 2 630 4 513
Övrig omsättning - - - 117 98 - - 281 78 -
Rörelseresultat (EBIT) 55 48 82 113 116 69 -40 -10 44 -8
Resultat efter finansnetto 55 48 81 106 91 61 -61 -33 32 -29
Årets resultat 43 35 83 59 74 61 -61 -35 20 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 16 22 28 51 120 101 93 232 164
Omsättningstillgångar 267 208 253 250 461 379 520 561 372 555
Tillgångar 283 223 275 278 512 499 621 653 605 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 222 178 193 160 181 163 102 107 142 122
Obeskattade reserver 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 241 184 202 250 205 149
Kortfristiga skulder 61 45 82 92 90 152 317 297 258 448
Skulder och eget kapital 283 223 275 278 512 499 621 653 605 719
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 69 56 179 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 168 101 34 167 398 302 132 164 923 1 773
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 0 3 43 96 32 49 42 410 834
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 389 293 292 1 203 1 392 1 333 1 594 1 542 2 708 4 513
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 4 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 389 293 292 1 086 647 667 797 631 658 564
Personalkostnader per anställd (tkr) 209 76 64 250 257 175 135 116 405 393
Rörelseresultat, EBITDA 55 54 88 119 141 94 -21 10 95 35
Nettoomsättningförändring 32,76% 0,34% -73,11% -16,07% -2,93% -16,37% 26,41% -52,05% -41,72% -%
Du Pont-modellen 19,43% 21,97% 29,82% 41,01% 22,66% 13,83% -6,44% -1,23% 7,60% -0,97%
Vinstmarginal 14,14% 16,72% 28,08% 10,50% 8,96% 5,18% -2,51% -0,63% 1,75% -0,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 97,27% 97,26% 50,74% 66,69% 57,84% 43,98% 36,64% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,96% 55,63% 58,56% 14,55% 28,67% 17,03% 12,74% 20,94% 4,33% 2,37%
Soliditet 78,45% 79,82% 70,18% 64,45% 35,35% 32,67% 16,43% 16,39% 23,47% 16,97%
Kassalikviditet 429,51% 451,11% 293,90% 250,00% 147,78% 74,34% 56,47% 49,16% 81,01% 120,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...