Visa allt om Aktiebolaget Adekvat
Visa allt om Aktiebolaget Adekvat

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 173 177 153 199 185 191 178 287 279 264
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 42 -7 12 -8 2 -21 4 -8 61
Resultat efter finansnetto 31 42 -7 13 -12 1 -8 5 -9 64
Årets resultat 24 37 -7 13 -12 1 -8 5 -9 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 93 121 0 0 0
Omsättningstillgångar 366 250 235 350 328 243 239 466 656 430
Tillgångar 366 250 235 350 328 336 359 466 656 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 199 175 138 145 132 144 144 152 147 193
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 75 97 205 196 192 216 314 509 237
Skulder och eget kapital 366 250 235 350 328 336 359 466 656 430
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 78 65 88 73 80 81 112 107 137 64
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 19 19 25 21 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Omsättning 173 177 153 199 185 191 178 287 279 264
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 87 89 77 100 93 96 89 144 140 132
Personalkostnader per anställd (tkr) 39 33 44 46 50 53 67 54 69 32
Rörelseresultat, EBITDA 31 42 -7 12 -8 2 -21 4 -8 65
Nettoomsättningförändring -2,26% 15,69% -23,12% 7,57% -3,14% 7,30% -37,98% 2,87% 5,68% -%
Du Pont-modellen 8,47% 16,80% -2,55% 3,71% -1,83% 0,60% -2,23% 2,79% -0,30% 14,88%
Vinstmarginal 17,92% 23,73% -3,92% 6,53% -3,24% 1,05% -4,49% 4,53% -0,72% 24,24%
Bruttovinstmarginal 39,88% 38,98% 24,84% 40,20% 31,89% 42,93% 40,45% 36,24% 47,67% 25,76%
Rörelsekapital/omsättning 115,61% 98,87% 90,20% 72,86% 71,35% 26,70% 12,92% 52,96% 52,69% 73,11%
Soliditet 54,37% 70,00% 58,72% 41,43% 40,24% 42,86% 40,11% 32,62% 22,41% 44,88%
Kassalikviditet 119,28% 128,00% 180,41% 118,05% 78,06% 111,46% 71,30% 104,46% 98,23% 140,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...