Visa allt om Boiertz Conditori i Höör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 17 844 16 825 15 976 14 892 14 087 14 539 14 725 14 833 14 119 13 158
Övrig omsättning 2 28 5 14 101 30 6 264 42 -
Rörelseresultat (EBIT) -14 521 -19 427 -157 -34 -299 347 707 472
Resultat efter finansnetto -13 527 -13 418 -157 -33 -302 376 718 463
Årets resultat 1 264 0 120 1 4 9 187 481 264
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 601 1 111 1 250 683 915 1 150 1 025 1 215 1 032 965
Omsättningstillgångar 2 286 2 757 1 896 2 527 1 918 1 747 1 965 2 039 2 160 1 482
Tillgångar 3 888 3 868 3 146 3 210 2 833 2 897 2 990 3 254 3 192 2 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 083 1 082 818 818 697 697 693 834 947 465
Obeskattade reserver 496 513 428 443 188 348 387 708 595 569
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 309 2 273 1 899 1 950 1 947 1 852 1 911 1 712 1 651 1 413
Skulder och eget kapital 3 888 3 868 3 146 3 210 2 833 2 897 2 990 3 254 3 192 2 447
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 569 348 348 319 319 295 494 546 456 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 6 548 6 232 6 033 5 443 5 337 5 118 4 892 4 465 3 995 3 939
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 219 2 165 2 151 1 887 1 844 1 881 1 981 1 865 1 734 1 558
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 300 0
Omsättning 17 846 16 853 15 981 14 906 14 188 14 569 14 731 15 097 14 161 13 158
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 23 22 22 22 22 21 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 776 732 695 677 640 661 669 706 706 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 398 365 358 334 331 325 331 329 311 325
Rörelseresultat, EBITDA 139 660 176 658 78 205 -35 619 931 767
Nettoomsättningförändring 6,06% 5,31% 7,28% 5,71% -3,11% -1,26% -0,73% 5,06% 7,30% -%
Du Pont-modellen -0,31% 13,65% -0,38% 13,36% -5,54% -1,14% -9,70% 11,71% 22,65% 19,33%
Vinstmarginal -0,07% 3,14% -0,08% 2,88% -1,11% -0,23% -1,97% 2,57% 5,12% 3,59%
Bruttovinstmarginal 69,26% 70,30% 68,53% 68,65% 67,13% 65,45% 64,64% 63,70% 64,11% 63,89%
Rörelsekapital/omsättning -0,13% 2,88% -0,02% 3,87% -0,21% -0,72% 0,37% 2,20% 3,61% 0,52%
Soliditet 37,81% 38,32% 36,03% 35,65% 29,49% 32,91% 32,50% 41,30% 43,09% 35,74%
Kassalikviditet 71,72% 96,26% 74,62% 112,36% 80,02% 78,35% 86,87% 102,98% 110,66% 82,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...