Visa allt om Boiertz Conditori i Höör Aktiebolag
Visa allt om Boiertz Conditori i Höör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 17 511 17 844 16 825 15 976 14 892 14 087 14 539 14 725 14 833 14 119
Övrig omsättning 136 2 28 5 14 101 30 6 264 42
Rörelseresultat (EBIT) -235 -14 521 -19 427 -157 -34 -299 347 707
Resultat efter finansnetto -235 -13 527 -13 418 -157 -33 -302 376 718
Årets resultat 0 1 264 0 120 1 4 9 187 481
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 422 1 601 1 111 1 250 683 915 1 150 1 025 1 215 1 032
Omsättningstillgångar 2 266 2 286 2 757 1 896 2 527 1 918 1 747 1 965 2 039 2 160
Tillgångar 3 688 3 888 3 868 3 146 3 210 2 833 2 897 2 990 3 254 3 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 083 1 083 1 082 818 818 697 697 693 834 947
Obeskattade reserver 260 496 513 428 443 188 348 387 708 595
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 345 2 309 2 273 1 899 1 950 1 947 1 852 1 911 1 712 1 651
Skulder och eget kapital 3 688 3 888 3 868 3 146 3 210 2 833 2 897 2 990 3 254 3 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 348 569 348 348 319 319 295 494 546 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 522 6 548 6 232 6 033 5 443 5 337 5 118 4 892 4 465 3 995
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 484 2 219 2 165 2 151 1 887 1 844 1 881 1 981 1 865 1 734
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 300
Omsättning 17 647 17 846 16 853 15 981 14 906 14 188 14 569 14 731 15 097 14 161
Nyckeltal
Antal anställda 23 23 23 23 22 22 22 22 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 761 776 732 695 677 640 661 669 706 706
Personalkostnader per anställd (tkr) 394 398 365 358 334 331 325 331 329 311
Rörelseresultat, EBITDA -56 139 660 176 658 78 205 -35 619 931
Nettoomsättningförändring -1,87% 6,06% 5,31% 7,28% 5,71% -3,11% -1,26% -0,73% 5,06% -%
Du Pont-modellen -6,34% -0,31% 13,65% -0,38% 13,36% -5,54% -1,14% -9,70% 11,71% 22,65%
Vinstmarginal -1,34% -0,07% 3,14% -0,08% 2,88% -1,11% -0,23% -1,97% 2,57% 5,12%
Bruttovinstmarginal 66,65% 69,26% 70,30% 68,53% 68,65% 67,13% 65,45% 64,64% 63,70% 64,11%
Rörelsekapital/omsättning -0,45% -0,13% 2,88% -0,02% 3,87% -0,21% -0,72% 0,37% 2,20% 3,61%
Soliditet 34,86% 37,81% 38,32% 36,03% 35,65% 29,49% 32,91% 32,50% 41,30% 43,09%
Kassalikviditet 65,67% 71,72% 96,26% 74,62% 112,36% 80,02% 78,35% 86,87% 102,98% 110,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...