Visa allt om Johannedals Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Johannedals Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 392 4 763 5 098 5 179 6 164 5 978 6 076 6 994 6 471 6 692
Övrig omsättning 333 262 343 255 2 977 224 237 264 230 217
Rörelseresultat (EBIT) -111 72 51 -160 300 113 13 236 326 519
Resultat efter finansnetto -342 -209 -270 -379 294 113 17 245 309 519
Årets resultat -342 -209 -161 -6 155 56 36 164 207 265
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 273 7 601 7 928 8 186 3 242 507 526 543 538 103
Omsättningstillgångar 1 053 1 063 1 534 1 292 2 016 2 163 2 002 2 097 1 983 2 499
Tillgångar 8 327 8 663 9 463 9 478 5 258 2 670 2 529 2 640 2 521 2 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 653 994 1 203 1 364 1 370 1 215 1 159 1 195 1 103 1 097
Obeskattade reserver 0 0 0 109 484 406 374 413 410 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 383 6 393 6 773 6 707 1 536 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 292 1 275 1 487 1 298 1 867 1 048 995 1 031 1 009 1 105
Skulder och eget kapital 8 327 8 663 9 463 9 478 5 258 2 670 2 529 2 640 2 521 2 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 659 611 633 618 615 621 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 256 2 262 2 295 1 832 1 957 2 060 2 149 2 158 1 747 2 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 915 837 884 944 962 1 038 1 084 1 077 957 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 72 72 100
Omsättning 4 725 5 025 5 441 5 434 9 141 6 202 6 313 7 258 6 701 6 909
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 8 8 9 10 10 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 627 680 637 647 685 598 608 699 719 744
Personalkostnader per anställd (tkr) 457 445 399 433 394 376 389 390 383 340
Rörelseresultat, EBITDA 216 399 378 27 329 132 32 262 377 630
Nettoomsättningförändring -7,79% -6,57% -1,56% -15,98% 3,11% -1,61% -13,13% 8,08% -3,30% -%
Du Pont-modellen -1,33% 0,83% 0,54% -1,66% 5,72% 4,23% 0,67% 9,32% 13,05% 20,02%
Vinstmarginal -2,53% 1,51% 1,00% -3,03% 4,88% 1,89% 0,28% 3,52% 5,08% 7,79%
Bruttovinstmarginal 83,95% 84,63% 82,07% 84,07% 75,03% 81,33% 80,56% 75,99% 78,06% 74,76%
Rörelsekapital/omsättning -5,44% -4,45% 0,92% -0,12% 2,42% 18,65% 16,57% 15,24% 15,05% 20,83%
Soliditet 7,84% 11,47% 12,71% 15,24% 32,84% 56,71% 56,73% 56,53% 55,46% 53,23%
Kassalikviditet 44,12% 46,51% 72,02% 65,95% 94,00% 181,49% 176,78% 179,53% 173,44% 204,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...