Visa allt om Gunhardsons Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Gunhardsons Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 690 2 467 1 954 2 122 1 891 2 317 2 133 2 194 2 164 1 991
Övrig omsättning - - 3 - 1 - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -18 62 40 29 -24 71 21 49 32 -90
Resultat efter finansnetto -20 54 35 27 -26 64 16 43 27 -93
Årets resultat -20 37 25 2 -9 18 2 26 27 -93
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 10 11 18 26 35 45 26 39
Omsättningstillgångar 1 296 1 136 1 067 824 759 634 380 609 439 311
Tillgångar 1 305 1 146 1 077 835 776 660 415 654 465 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 248 211 186 184 194 176 174 148 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 30 4 4 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 0 76 0 96 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 985 898 790 650 496 437 236 476 318 229
Skulder och eget kapital 1 305 1 146 1 077 835 776 660 415 654 465 350
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 460 210 320 407 369 314 300 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 975 871 140 323 217 271 234 328 236 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 487 447 357 300 325 374 331 347 348 341
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 690 2 467 1 957 2 122 1 892 2 317 2 133 2 194 2 166 1 991
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 897 822 977 1 061 946 1 159 1 067 1 097 1 082 996
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 445 481 424 452 540 488 511 447 466
Rörelseresultat, EBITDA -18 62 42 35 -16 80 30 57 45 -77
Nettoomsättningförändring 9,04% 26,25% -7,92% 12,22% -18,39% 8,63% -2,78% 1,39% 8,69% -%
Du Pont-modellen -1,38% 5,41% 3,71% 3,59% -2,96% 10,76% 5,06% 7,65% 7,31% -25,14%
Vinstmarginal -0,67% 2,51% 2,05% 1,41% -1,22% 3,06% 0,98% 2,28% 1,57% -4,42%
Bruttovinstmarginal 74,91% 76,53% 74,46% 68,57% 73,93% 76,05% 72,57% 71,74% 64,97% 68,66%
Rörelsekapital/omsättning 11,56% 9,65% 14,18% 8,20% 13,91% 8,50% 6,75% 6,06% 5,59% 4,12%
Soliditet 17,47% 21,64% 19,59% 22,28% 23,71% 32,74% 43,12% 27,05% 31,83% 34,57%
Kassalikviditet 129,24% 123,83% 132,28% 123,08% 148,99% 140,50% 151,27% 123,32% 130,19% 124,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...