Visa allt om Gunhardsons Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 467 1 954 2 122 1 891 2 317 2 133 2 194 2 164 1 991 2 073
Övrig omsättning - 3 - 1 - - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 62 40 29 -24 71 21 49 32 -90 -4
Resultat efter finansnetto 54 35 27 -26 64 16 43 27 -93 -8
Årets resultat 37 25 2 -9 18 2 26 27 -93 -13
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 10 11 18 26 35 45 26 39 37
Omsättningstillgångar 1 136 1 067 824 759 634 380 609 439 311 470
Tillgångar 1 146 1 077 835 776 660 415 654 465 350 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 211 186 184 194 176 174 148 121 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 30 4 4 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 76 0 96 0 0 0 0 0 71
Kortfristiga skulder 898 790 650 496 437 236 476 318 229 222
Skulder och eget kapital 1 146 1 077 835 776 660 415 654 465 350 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 460 210 320 407 369 314 300 312 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 871 140 323 217 271 234 328 236 248 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 447 357 300 325 374 331 347 348 341 342
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 467 1 957 2 122 1 892 2 317 2 133 2 194 2 166 1 991 2 073
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 822 977 1 061 946 1 159 1 067 1 097 1 082 996 691
Personalkostnader per anställd (tkr) 445 481 424 452 540 488 511 447 466 318
Rörelseresultat, EBITDA 62 42 35 -16 80 30 57 45 -77 9
Nettoomsättningförändring 26,25% -7,92% 12,22% -18,39% 8,63% -2,78% 1,39% 8,69% -3,96% -%
Du Pont-modellen 5,41% 3,71% 3,59% -2,96% 10,76% 5,06% 7,65% 7,31% -25,14% -0,79%
Vinstmarginal 2,51% 2,05% 1,41% -1,22% 3,06% 0,98% 2,28% 1,57% -4,42% -0,19%
Bruttovinstmarginal 76,53% 74,46% 68,57% 73,93% 76,05% 72,57% 71,74% 64,97% 68,66% 72,17%
Rörelsekapital/omsättning 9,65% 14,18% 8,20% 13,91% 8,50% 6,75% 6,06% 5,59% 4,12% 11,96%
Soliditet 21,64% 19,59% 22,28% 23,71% 32,74% 43,12% 27,05% 31,83% 34,57% 42,21%
Kassalikviditet 123,83% 132,28% 123,08% 148,99% 140,50% 151,27% 123,32% 130,19% 124,02% 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...