Visa allt om Leif Hanssons Plåtslageri Aktiebolag
Visa allt om Leif Hanssons Plåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 646 297 440 573 1 384 1 574 951 775 952 1 142
Övrig omsättning 75 - - - - - - 52 15 -
Rörelseresultat (EBIT) 358 37 128 8 113 232 37 -1 25 -9
Resultat efter finansnetto 355 35 125 6 110 229 34 -4 22 -13
Årets resultat 276 113 73 3 62 128 25 -4 16 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 25 46 66 95 13 31 49 64 58
Omsättningstillgångar 488 292 286 261 347 578 341 275 258 449
Tillgångar 488 316 332 328 442 591 372 324 322 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 236 204 131 277 365 237 212 216 200
Obeskattade reserver 0 0 110 80 80 55 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 56 56 57 54
Kortfristiga skulder 110 80 19 117 84 171 80 57 50 252
Skulder och eget kapital 488 316 332 328 442 591 372 324 322 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 44 0 0 236 178 204 180 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 146 228 0 0 0 0 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 0 4 8 12 78 97 96 104 101 64
Utdelning till aktieägare 130 135 80 0 150 150 0 0 0 0
Omsättning 721 297 440 573 1 384 1 574 951 827 967 1 142
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 297 440 573 1 384 1 574 951 775 952 1 142
Personalkostnader per anställd (tkr) - 4 53 159 308 326 274 308 284 226
Rörelseresultat, EBITDA 358 59 148 36 154 250 55 14 68 22
Nettoomsättningförändring 117,51% -32,50% -23,21% -58,60% -12,07% 65,51% 22,71% -18,59% -16,64% -%
Du Pont-modellen 73,36% 11,71% 38,86% 2,44% 25,57% 39,26% 9,95% -0,31% 7,76% -1,78%
Vinstmarginal 55,42% 12,46% 29,32% 1,40% 8,16% 14,74% 3,89% -0,13% 2,63% -0,79%
Bruttovinstmarginal 56,04% 71,04% 88,18% 58,64% 47,69% 63,98% 59,94% 68,39% 56,41% 39,49%
Rörelsekapital/omsättning 58,51% 71,38% 60,68% 25,13% 19,00% 25,86% 27,44% 28,13% 21,85% 17,25%
Soliditet 77,25% 74,68% 87,29% 57,91% 76,01% 68,62% 63,71% 65,43% 67,08% 39,45%
Kassalikviditet 443,64% 365,00% 1 505,26% 223,08% 413,10% 338,01% 426,25% 482,46% 516,00% 178,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...