Visa allt om Sista versen 23481 AB
Visa allt om Sista versen 23481 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 15 330 908 1 240 1 141 1 237 1 137
Övrig omsättning - 6 - 3 13 368 1 - 2 15
Rörelseresultat (EBIT) -1 5 -1 -17 4 40 86 6 51 -88
Resultat efter finansnetto 0 80 11 936 3 15 61 14 23 -120
Årets resultat 0 77 11 936 1 27 30 14 23 -50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 18 31 54 91 99 153
Omsättningstillgångar 115 192 1 072 1 325 970 1 086 704 732 549 493
Tillgångar 115 192 1 072 1 325 988 1 117 758 823 648 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 192 1 066 1 055 119 143 196 166 152 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 261 0 0 455 514 397 403
Kortfristiga skulder 0 0 6 9 869 973 84 143 99 113
Skulder och eget kapital 115 192 1 072 1 325 988 1 117 758 823 648 646
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 414 209 227 140 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 128 273 268 257 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 56 90 136 156 146
Utdelning till aktieägare 0 77 951 0 0 25 80 0 0 0
Omsättning 0 6 0 18 343 1 276 1 241 1 141 1 239 1 152
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 330 454 620 571 619 569
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 14 311 293 316 277 317
Rörelseresultat, EBITDA -1 5 -1 -17 13 53 122 58 104 -33
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -95,45% -63,66% -26,77% 8,68% -7,76% 8,80% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 70,64% 1,72% 4,21% 12,01% 2,31% 8,64% -13,00%
Vinstmarginal -% -% -% 6 240,00% 5,15% 5,18% 7,34% 1,67% 4,53% -7,39%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 13,33% 68,18% 82,16% 88,31% 89,22% 88,92% 86,46%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 8 773,33% 30,61% 12,44% 50,00% 51,62% 36,38% 33,42%
Soliditet 100,00% 100,00% 99,44% 79,62% 12,04% 12,80% 28,09% 20,17% 23,46% 19,97%
Kassalikviditet -% -% 17 866,67% 14 722,22% 110,13% 111,61% 811,90% 497,20% 531,31% 414,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...