Visa allt om Brudabäck Industri AB
Visa allt om Brudabäck Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 019 1 070 743 741 573 560 560 560 510 434
Övrig omsättning 4 - 3 4 5 4 - - 1 3
Rörelseresultat (EBIT) 146 380 295 250 -29 97 259 213 224 165
Resultat efter finansnetto 147 383 297 242 -89 89 219 128 125 59
Årets resultat 73 257 190 129 -99 89 219 128 125 59
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 180 1 401 1 561 1 778 1 997 2 215 2 433 2 650 2 869 3 087
Omsättningstillgångar 1 055 773 493 19 40 16 116 122 164 317
Tillgångar 2 235 2 174 2 053 1 798 2 037 2 231 2 549 2 773 3 032 3 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 049 1 976 1 918 1 729 1 600 1 698 1 610 1 391 1 263 1 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 360 400 439 884 1 300 1 900
Kortfristiga skulder 187 199 135 70 77 132 501 498 470 366
Skulder och eget kapital 2 235 2 174 2 053 1 798 2 037 2 231 2 549 2 773 3 032 3 404
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 272 223 - 0 - - - - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 86 70 - 0 - - - - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 023 1 070 746 745 578 564 560 560 511 437
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 019 1 070 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 358 293 - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 367 601 513 468 189 315 477 431 442 381
Nettoomsättningförändring -4,77% 44,01% 0,27% 29,32% 2,32% 0,00% 0,00% 9,80% 17,51% -%
Du Pont-modellen 6,53% 17,62% 14,47% 13,90% -1,37% 4,44% 10,32% 7,86% 7,52% 4,91%
Vinstmarginal 14,33% 35,79% 39,97% 33,74% -4,89% 17,68% 46,96% 38,93% 44,71% 38,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,22% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 85,18% 53,64% 48,18% -6,88% -6,46% -20,71% -68,75% -67,14% -60,00% -11,29%
Soliditet 91,68% 90,89% 93,42% 96,16% 78,55% 76,11% 63,16% 50,16% 41,66% 33,43%
Kassalikviditet 564,17% 388,44% 365,19% 27,14% 51,95% 12,12% 23,15% 24,50% 34,89% 86,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...