Visa allt om Norrlandsgjuteriet Aktiebolag
Visa allt om Norrlandsgjuteriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 461 29 146 31 243 33 251 31 242 24 299 23 011 37 786 31 977 30 033
Övrig omsättning 32 104 214 454 1 118 441 332 476 215 588
Rörelseresultat (EBIT) 456 1 672 3 037 3 677 4 746 697 -1 827 4 597 5 619 4 560
Resultat efter finansnetto 302 1 669 3 619 3 422 4 455 247 -1 506 4 994 5 961 4 988
Årets resultat 198 89 2 440 2 761 2 488 218 315 3 563 3 723 3 565
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 193 29 718 18 990 10 818 11 542 12 743 13 470 13 654 14 748 15 634
Omsättningstillgångar 6 381 8 670 11 127 16 087 13 543 9 009 9 761 14 757 11 324 11 861
Tillgångar 34 574 38 388 30 117 26 905 25 086 21 752 23 231 28 411 26 072 27 495
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 580 13 382 13 293 13 338 12 194 10 374 10 566 12 009 12 102 11 775
Obeskattade reserver 5 696 6 347 5 397 5 273 5 753 4 748 4 865 6 915 7 108 6 438
Avsättningar (tkr) 1 589 1 912 2 235 50 50 60 60 60 210 339
Långfristiga skulder 6 263 9 037 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 446 7 710 9 192 8 244 7 089 6 571 7 740 9 427 6 652 8 943
Skulder och eget kapital 34 574 38 388 30 117 26 905 25 086 21 752 23 231 28 411 26 072 27 495
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 831 824 748 1 003 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 375 7 782 8 142 8 353 7 299 5 848 6 537 8 463 7 090 6 453
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 2 981 3 474 5 423 3 940 3 662 3 848 4 590 3 926 3 509
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 1 100 300 0 1 500 2 000 3 000
Omsättning 30 493 29 250 31 457 33 705 32 360 24 740 23 343 38 262 32 192 30 621
Nyckeltal
Antal anställda 25 25 26 27 25 23 27 36 32 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 218 1 166 1 202 1 232 1 250 1 056 852 1 050 999 1 001
Personalkostnader per anställd (tkr) 433 437 451 469 424 422 391 366 370 347
Rörelseresultat, EBITDA 2 458 2 854 3 966 4 610 5 697 1 785 -728 5 758 6 820 5 816
Nettoomsättningförändring 4,51% -6,71% -6,04% 6,43% 28,57% 5,60% -39,10% 18,17% 6,47% -%
Du Pont-modellen 1,53% 4,97% 12,18% 13,94% 19,14% 3,62% -6,35% 18,73% 23,04% 18,24%
Vinstmarginal 1,74% 6,55% 11,74% 11,28% 15,37% 3,24% -6,41% 14,08% 18,78% 16,70%
Bruttovinstmarginal 67,79% 66,63% 69,93% 71,04% 71,55% 75,23% 72,44% 70,34% 75,16% 74,63%
Rörelsekapital/omsättning -3,50% 3,29% 6,19% 23,59% 20,66% 10,03% 8,78% 14,11% 14,61% 9,72%
Soliditet 52,13% 47,76% 58,12% 64,02% 65,51% 63,78% 60,92% 59,79% 66,05% 59,68%
Kassalikviditet 45,50% 67,76% 84,63% 156,47% 149,99% 94,55% 102,27% 127,65% 122,61% 116,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...