Visa allt om Aktiebolaget Borås Varuförmedling
Visa allt om Aktiebolaget Borås Varuförmedling

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 761 5 956 6 009 6 318 6 376 6 457 6 391 6 589 7 016 7 564
Övrig omsättning - 1 041 - 3 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 646 41 57 -31 174 136 -95 -30 52
Resultat efter finansnetto 34 638 7 -6 -76 138 102 -139 -72 12
Årets resultat 20 369 7 -6 -76 131 102 -139 -72 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 7 13 18 24 30
Omsättningstillgångar 2 178 1 940 2 201 2 126 2 183 2 094 2 111 2 012 2 313 2 187
Tillgångar 2 178 1 940 2 201 2 126 2 186 2 101 2 123 2 031 2 337 2 217
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 451 531 162 155 161 262 201 99 138 210
Obeskattade reserver 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 428 103 744 757 624 521 643 524 772 677
Kortfristiga skulder 1 139 1 147 1 296 1 214 1 401 1 319 1 279 1 407 1 426 1 330
Skulder och eget kapital 2 178 1 940 2 201 2 126 2 186 2 101 2 123 2 031 2 337 2 217
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 360 360 210 360 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 374 1 396 1 315 1 382 1 288 932 922 1 023 1 120 1 081
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 561 521 506 546 535 547 471 636 661 606
Utdelning till aktieägare 0 75 0 0 0 25 0 0 0 0
Omsättning 5 761 6 997 6 009 6 321 6 379 6 457 6 391 6 589 7 016 7 564
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 152 1 191 1 202 1 264 1 275 1 291 1 278 1 098 1 002 1 081
Personalkostnader per anställd (tkr) 390 388 369 390 369 373 351 301 308 299
Rörelseresultat, EBITDA 43 646 41 60 -26 179 142 -89 -24 59
Nettoomsättningförändring -3,27% -0,88% -4,89% -0,91% -1,25% 1,03% -3,01% -6,09% -7,24% -%
Du Pont-modellen 1,97% 33,30% 1,86% 2,68% -1,42% 8,28% 6,41% -4,68% -1,28% 2,35%
Vinstmarginal 0,75% 10,85% 0,68% 0,90% -0,49% 2,69% 2,13% -1,44% -0,43% 0,69%
Bruttovinstmarginal 53,57% 43,00% 47,86% 48,16% 45,26% 47,62% 45,63% 42,90% 46,28% 43,11%
Rörelsekapital/omsättning 18,04% 13,31% 15,06% 14,43% 12,26% 12,00% 13,02% 9,18% 12,64% 11,33%
Soliditet 26,44% 33,80% 7,36% 7,29% 7,37% 12,47% 9,47% 4,87% 5,91% 9,47%
Kassalikviditet 9,13% 7,85% 10,65% 9,47% 9,92% 12,21% 12,98% 13,43% 15,08% 20,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...