Visa allt om Aktiebolaget Nylanders Rostfria
Visa allt om Aktiebolaget Nylanders Rostfria

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 24 964 21 492 18 627 20 558 20 568 35 057 33 020 28 062 46 155 43 162
Övrig omsättning - - 104 125 1 15 - 87 72 606
Rörelseresultat (EBIT) 1 497 -384 -892 -1 134 -2 910 1 020 2 961 808 6 370 5 416
Resultat efter finansnetto 1 739 -41 -688 -1 205 -2 885 1 034 3 034 1 828 6 517 5 437
Årets resultat 1 -41 -45 -427 -1 355 1 074 2 940 1 848 3 750 3 779
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 665 2 571 3 013 3 896 3 683 3 631 1 765 2 713 3 824 2 777
Omsättningstillgångar 16 547 15 047 14 026 13 341 12 637 14 861 26 029 20 014 19 578 18 646
Tillgångar 18 213 17 617 17 039 17 238 16 320 18 492 27 794 22 727 23 402 21 423
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 171 10 169 10 210 10 255 10 299 10 361 9 287 9 414 9 547 8 796
Obeskattade reserver 1 166 1 411 1 277 1 331 1 973 3 042 3 493 4 493 5 284 4 023
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 876 6 037 5 552 5 652 4 048 5 089 15 013 8 819 8 571 8 603
Skulder och eget kapital 18 213 17 617 17 039 17 238 16 320 18 492 27 794 22 727 23 402 21 423
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 682 566 511 492 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 204 3 531 3 802 3 695 3 847 3 567 3 302 4 673 8 008 11 236
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 432 1 253 1 589 1 473 1 606 1 668 941 2 059 3 561 4 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Omsättning 24 964 21 492 18 731 20 683 20 569 35 072 33 020 28 149 46 227 43 768
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 10 10 11 12 11 19 31 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 774 2 388 1 863 2 056 1 870 2 921 3 002 1 477 1 489 981
Personalkostnader per anställd (tkr) 533 550 560 532 509 513 512 392 398 399
Rörelseresultat, EBITDA 2 367 800 190 96 -1 613 2 124 4 136 1 959 7 578 6 366
Nettoomsättningförändring 16,15% 15,38% -9,39% -0,05% -41,33% 6,17% 17,67% -39,20% 6,93% -%
Du Pont-modellen 9,56% -0,23% -4,04% -6,37% -17,68% 6,16% 10,92% 8,04% 28,16% 25,96%
Vinstmarginal 6,98% -0,19% -3,69% -5,34% -14,03% 3,25% 9,19% 6,51% 14,28% 12,89%
Bruttovinstmarginal 76,83% 74,11% 77,34% 74,57% 77,10% 74,25% 74,38% 72,87% 72,67% 65,39%
Rörelsekapital/omsättning 38,74% 41,92% 45,49% 37,40% 41,76% 27,87% 33,36% 39,89% 23,85% 23,27%
Soliditet 60,84% 63,97% 65,77% 65,18% 72,02% 68,15% 42,68% 55,66% 57,05% 54,58%
Kassalikviditet 189,17% 196,79% 195,23% 180,20% 210,00% 208,67% 144,42% 182,44% 167,78% 137,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...