Visa allt om Aktiebolaget Nylanders Rostfria

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 21 492 18 627 20 558 20 568 35 057 33 020 28 062 46 155 43 162 38 781
Övrig omsättning - 104 125 1 15 - 87 72 606 361
Rörelseresultat (EBIT) -384 -892 -1 134 -2 910 1 020 2 961 808 6 370 5 416 4 374
Resultat efter finansnetto -41 -688 -1 205 -2 885 1 034 3 034 1 828 6 517 5 437 4 429
Årets resultat -41 -45 -427 -1 355 1 074 2 940 1 848 3 750 3 779 3 034
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 571 3 013 3 896 3 683 3 631 1 765 2 713 3 824 2 777 3 625
Omsättningstillgångar 15 047 14 026 13 341 12 637 14 861 26 029 20 014 19 578 18 646 18 487
Tillgångar 17 617 17 039 17 238 16 320 18 492 27 794 22 727 23 402 21 423 22 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 169 10 210 10 255 10 299 10 361 9 287 9 414 9 547 8 796 8 017
Obeskattade reserver 1 411 1 277 1 331 1 973 3 042 3 493 4 493 5 284 4 023 3 974
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625
Kortfristiga skulder 6 037 5 552 5 652 4 048 5 089 15 013 8 819 8 571 8 603 9 496
Skulder och eget kapital 17 617 17 039 17 238 16 320 18 492 27 794 22 727 23 402 21 423 22 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 682 566 511 492 439 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 531 3 802 3 695 3 847 3 567 3 302 4 673 8 008 11 236 11 290
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 253 1 589 1 473 1 606 1 668 941 2 059 3 561 4 415 4 543
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000
Omsättning 21 492 18 731 20 683 20 569 35 072 33 020 28 149 46 227 43 768 39 142
Nyckeltal
Antal anställda 9 10 10 11 12 11 19 31 44 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 388 1 863 2 056 1 870 2 921 3 002 1 477 1 489 981 825
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 560 532 509 513 512 392 398 399 368
Rörelseresultat, EBITDA 800 190 96 -1 613 2 124 4 136 1 959 7 578 6 366 5 179
Nettoomsättningförändring 15,38% -9,39% -0,05% -41,33% 6,17% 17,67% -39,20% 6,93% 11,30% -%
Du Pont-modellen -0,23% -4,04% -6,37% -17,68% 6,16% 10,92% 8,04% 28,16% 25,96% 20,56%
Vinstmarginal -0,19% -3,69% -5,34% -14,03% 3,25% 9,19% 6,51% 14,28% 12,89% 11,72%
Bruttovinstmarginal 74,11% 77,34% 74,57% 77,10% 74,25% 74,38% 72,87% 72,67% 65,39% 69,83%
Rörelsekapital/omsättning 41,92% 45,49% 37,40% 41,76% 27,87% 33,36% 39,89% 23,85% 23,27% 23,18%
Soliditet 63,97% 65,77% 65,18% 72,02% 68,15% 42,68% 55,66% 57,05% 54,58% 49,20%
Kassalikviditet 196,79% 195,23% 180,20% 210,00% 208,67% 144,42% 182,44% 167,78% 137,43% 140,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...