Visa allt om T.G. Teknikgruppen Aktiebolag
Visa allt om T.G. Teknikgruppen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 536 715 913 1 412 1 449 3 905 3 288 3 706 2 097 1 917
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -425 -93 85 -141 1 171 186 947 123 138
Resultat efter finansnetto -18 -425 -82 102 -105 1 195 190 987 163 160
Årets resultat -18 -129 -2 54 0 655 101 782 163 160
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 6 10 18
Omsättningstillgångar 490 671 1 421 1 652 2 077 2 905 2 436 2 818 1 640 1 600
Tillgångar 490 671 1 421 1 652 2 077 2 905 2 439 2 824 1 651 1 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 659 943 1 174 1 320 1 820 1 365 1 664 971 898
Obeskattade reserver 0 0 295 378 351 463 162 112 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 12 182 99 405 622 912 1 048 679 719
Skulder och eget kapital 490 671 1 421 1 652 2 077 2 905 2 439 2 824 1 651 1 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 340 257 300 300 375 650 291 300 530
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 119 445 525 530 594 552 328 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 35 43 166 186 212 242 186 155 166
Utdelning till aktieägare 155 155 155 230 200 500 200 400 90 90
Omsättning 536 715 913 1 412 1 449 3 905 3 288 3 706 2 097 1 917
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 536 358 457 706 725 1 953 1 644 1 853 1 049 1 917
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 188 211 459 509 564 751 517 395 699
Rörelseresultat, EBITDA -18 -425 -93 85 -141 1 174 189 951 131 153
Nettoomsättningförändring -25,03% -21,69% -35,34% -2,55% -62,89% 18,77% -11,28% 76,73% 9,39% -%
Du Pont-modellen -3,67% -63,19% -5,77% 6,17% -5,06% 41,10% 7,79% 34,95% 9,87% 9,89%
Vinstmarginal -3,36% -59,30% -8,98% 7,22% -7,25% 30,58% 5,78% 26,63% 7,77% 8,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 90,67% 92,17% 135,71% 109,99% 115,39% 58,46% 46,35% 47,76% 45,83% 45,96%
Soliditet 99,18% 98,21% 82,55% 87,93% 76,01% 74,40% 60,86% 61,78% 58,81% 55,50%
Kassalikviditet 12 250,00% 5 591,67% 780,77% 1 668,69% 512,84% 467,04% 267,11% 268,89% 241,53% 222,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...