Visa allt om Mattläggarna Olovsson & Sandström Aktiebolag
Visa allt om Mattläggarna Olovsson & Sandström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 053 3 225 5 236 4 588 4 417 5 084 3 803 4 868 5 295 4 065
Övrig omsättning - 11 - 2 - 115 - - 63 -
Rörelseresultat (EBIT) 357 543 407 233 178 144 10 87 368 136
Resultat efter finansnetto 356 542 408 231 179 140 5 83 371 133
Årets resultat 273 453 285 159 108 97 0 44 180 82
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 420 464 15 0 0 0 0 1 6 11
Omsättningstillgångar 1 183 893 1 521 1 129 1 034 1 014 686 837 1 351 650
Tillgångar 1 603 1 357 1 537 1 129 1 034 1 014 686 837 1 357 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 698 546 411 392 384 286 316 362 247
Obeskattade reserver 74 71 115 86 86 86 86 103 103 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 858 588 877 632 556 544 313 417 892 414
Skulder och eget kapital 1 603 1 357 1 537 1 129 1 034 1 014 686 837 1 357 661
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 414 582 600 888 703 786
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 618 609 797 931 522 354 336 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 74 74 99 141 162 254 235 347 316 263
Utdelning till aktieägare 300 300 300 150 140 100 0 30 90 65
Omsättning 3 053 3 236 5 236 4 590 4 417 5 199 3 803 4 868 5 358 4 065
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 763 806 1 309 1 147 1 104 1 271 951 1 217 1 324 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) 175 172 225 272 289 318 286 312 312 271
Rörelseresultat, EBITDA 460 567 407 233 178 144 11 92 373 141
Nettoomsättningförändring -5,33% -38,41% 14,12% 3,87% -13,12% 33,68% -21,88% -8,06% 30,26% -%
Du Pont-modellen 22,46% 40,16% 26,87% 20,81% 17,31% 14,30% 1,46% 10,63% 27,34% 20,88%
Vinstmarginal 11,79% 16,90% 7,89% 5,12% 4,05% 2,85% 0,26% 1,83% 7,01% 3,39%
Bruttovinstmarginal 55,16% 61,43% 49,39% 49,93% 55,17% 50,33% 55,96% 48,09% 48,03% 57,49%
Rörelsekapital/omsättning 10,65% 9,46% 12,30% 10,83% 10,82% 9,24% 9,81% 8,63% 8,67% 5,81%
Soliditet 45,46% 55,52% 41,36% 42,02% 44,04% 44,12% 50,93% 46,61% 32,14% 37,37%
Kassalikviditet 135,08% 147,79% 170,58% 174,53% 181,12% 181,43% 210,22% 193,76% 148,09% 149,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...