Visa allt om Tieto Sweden Professional Services Aktiebolag
Visa allt om Tieto Sweden Professional Services Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 446 - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) 0 -4 248 -3 443 -3 -3 -3 -3 -4 -13
Resultat efter finansnetto 10 -4 572 -535 -93 574 -93 263 -103 154 -147 226 -103 603 -133 230 -85 484
Årets resultat 27 42 300 -413 -80 379 -68 735 -75 959 -108 424 -76 108 -95 547 -61 538
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 393 025 2 393 030 2 406 158 2 460 873 2 380 007 2 331 215 2 304 020 2 265 217 1 990 698 1 944 246
Omsättningstillgångar 638 516 470 940 349 948 314 666 27 909 145 058 167 952 821 583 1 121 041 417 752
Tillgångar 3 031 541 2 863 970 2 756 106 2 775 539 2 407 916 2 476 273 2 471 972 3 086 800 3 111 739 2 361 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 430 005 2 429 978 2 387 678 2 224 330 469 922 410 494 486 452 594 876 234 763 354 072
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Kortfristiga skulder 601 536 433 992 368 428 551 209 237 994 365 779 285 520 791 924 1 176 976 307 926
Skulder och eget kapital 3 031 541 2 863 970 2 756 106 2 775 539 2 407 916 2 476 273 2 471 972 3 086 800 3 111 739 2 361 998
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 446 0 0 0 0 0 7
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -4 248 -3 443 -3 -3 -3 -3 -4 -13
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 80,16% 84,85% 86,63% 80,14% 19,52% 16,58% 19,68% 19,27% 7,54% 14,99%
Kassalikviditet 106,15% 108,51% 94,98% 57,09% 11,73% 39,66% 58,82% 103,75% 95,25% 135,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...