Visa allt om Vikki Wardrobe AB
Visa allt om Vikki Wardrobe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 2 071 2 615 521 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 9 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -56 -72 -355 -30 4 0 0 -9 -208
Resultat efter finansnetto -1 -56 -72 -355 -30 4 0 0 -9 -208
Årets resultat -1 25 0 5 -30 3 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 62 84 106 101 101 101 105
Omsättningstillgångar 103 103 101 93 611 689 0 0 0 4
Tillgångar 103 103 101 155 695 795 101 101 101 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 103 78 78 73 104 101 101 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 35 365 285 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 23 42 257 406 0 0 0 9
Skulder och eget kapital 103 103 101 155 695 795 101 101 101 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 482 556 115 0 0 0 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 123 160 29 0 0 0 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 9 2 071 2 615 521 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 2 2 2 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 036 1 308 261 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 303 358 72 - - - 208
Rörelseresultat, EBITDA -1 -56 -72 -333 -8 8 0 0 -9 -208
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -20,80% 401,92% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -229,03% -4,32% 0,50% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -17,14% -1,15% 0,77% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 37,71% 50,67% 51,06% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 2,46% 13,54% 54,32% -% -% -% -%
Soliditet 99,03% 100,00% 77,23% 50,32% 10,50% 13,08% 100,00% 100,00% 100,00% 91,82%
Kassalikviditet -% -% 439,13% 221,43% 93,00% 100,99% -% -% -% 44,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...