Visa allt om Interoutes Aktiebolag
Visa allt om Interoutes Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -28 -24 -7 0 -13 -10 -12 -23 -54
Resultat efter finansnetto 122 96 -40 102 39 14 13 -27 -65 -14
Årets resultat 137 75 -40 102 39 14 13 -27 -65 -14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 25 25 25 25 25 25 0
Omsättningstillgångar 377 752 578 755 614 488 266 244 278 357
Tillgångar 377 752 578 780 639 513 291 269 303 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 391 366 406 304 266 256 243 270 335
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 168 360 212 0 336 242 30 21 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 374 0 5 5 5 33 22
Skulder och eget kapital 377 752 578 780 639 513 291 269 303 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -28 -24 -7 0 -13 -10 -12 -23 -54
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -50,00% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 13,08% 10,02% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 2 040,00% 640,00% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 7 620,00% 6 140,00% -% -% -% -% -%
Soliditet 55,17% 51,99% 63,32% 52,05% 47,57% 51,85% 87,97% 90,33% 89,11% 93,84%
Kassalikviditet -% -% -% 201,87% -% 9 760,00% 5 320,00% 4 880,00% 842,42% 1 622,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...