Visa allt om Logelin Aktiebolag
Visa allt om Logelin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 40 64 33 72 67 105 45 78 60 83
Övrig omsättning - - - - - - - - 22 -
Rörelseresultat (EBIT) -106 -85 -113 -73 -108 -96 -184 -155 -147 -445
Resultat efter finansnetto -127 44 154 -124 -7 -68 -231 -195 -128 1 877
Årets resultat -87 85 129 -105 -33 -138 2 -22 154 1 157
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 21 17 29 18 360 413 610 667 5 495
Omsättningstillgångar 3 500 3 768 3 836 3 856 4 140 4 145 4 431 4 671 4 894 89
Tillgångar 3 513 3 789 3 854 3 885 4 158 4 505 4 845 5 280 5 561 5 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 504 3 741 3 805 3 827 4 082 4 242 4 508 4 631 4 743 3 811
Obeskattade reserver 0 40 40 50 70 255 330 568 767 1 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 8 8 8 6 8 7 81 51 555
Skulder och eget kapital 3 513 3 789 3 854 3 885 4 158 4 505 4 845 5 280 5 561 5 585
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 33
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 127 127 125 90 68
Omsättning 40 64 33 72 67 105 45 78 82 83
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 105 45 78 60 83
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 5 6 5 2 155
Rörelseresultat, EBITDA -98 -76 -101 -60 -96 -38 -123 -92 -80 -415
Nettoomsättningförändring -37,50% 93,94% -54,17% 7,46% -36,19% 133,33% -42,31% 30,00% -% -%
Du Pont-modellen -3,02% 5,33% 4,02% -0,59% -0,17% -1,38% -4,77% -3,12% -2,30% 33,61%
Vinstmarginal -265,00% 315,62% 469,70% -31,94% -10,45% -59,05% -513,33% -211,54% -213,33% 2 261,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8 730,00% 5 875,00% 11 600,00% 5 344,44% 6 170,15% 3 940,00% 9 831,11% 5 884,62% 8 071,67% -561,45%
Soliditet 99,74% 99,56% 99,54% 99,46% 99,41% 98,33% 98,06% 95,45% 95,22% 83,95%
Kassalikviditet 43 750,00% 47 100,00% 47 950,00% 48 200,00% 69 000,00% 51 812,50% 63 300,00% 5 766,67% 9 596,08% 16,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...