Visa allt om Boove Aktiebolag
Visa allt om Boove Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 19 635 17 872 17 095 15 755 8 662 16 090 15 349 15 291 15 835 16 776
Övrig omsättning 10 - 24 126 - - 203 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 433 776 673 301 222 1 275 1 307 1 197 873 1 415
Resultat efter finansnetto 275 619 478 102 175 1 263 1 263 1 089 793 1 339
Årets resultat 209 283 386 153 80 701 182 214 18 657
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 273 325 216 0 1 20 39 673 894 141
Omsättningstillgångar 11 103 11 475 9 800 9 828 9 565 12 102 11 713 10 329 9 299 10 068
Tillgångar 11 375 11 799 10 016 9 828 9 567 12 122 11 752 11 002 10 193 10 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 780 3 571 3 288 2 901 2 749 2 669 1 968 1 786 1 572 1 554
Obeskattade reserver 1 075 1 080 878 948 1 138 1 085 780 780 665 665
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 877 2 182 1 543 1 326 693 933 472 858 895 451
Kortfristiga skulder 4 644 4 966 4 306 4 652 4 987 7 435 8 532 7 579 7 060 7 540
Skulder och eget kapital 11 375 11 799 10 016 9 828 9 567 12 122 11 752 11 002 10 193 10 209
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 1 802 1 500 1 521 1 399 1 298 1 392 1 344 1 565 1 461 1 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 799 576 582 528 456 446 422 507 479 488
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 645 17 872 17 119 15 881 8 662 16 090 15 552 15 291 15 835 16 776
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 927 4 468 4 274 3 939 2 166 5 363 3 837 3 058 3 167 3 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 526 528 530 484 428 620 461 416 390 420
Rörelseresultat, EBITDA 488 870 728 302 241 1 294 1 332 1 441 1 188 1 548
Nettoomsättningförändring 9,86% 4,55% 8,51% 81,89% -% 4,83% 0,38% -3,44% -5,61% -%
Du Pont-modellen 4,06% 6,60% 6,77% 3,08% 2,39% 10,62% 11,29% 11,10% 8,72% 13,89%
Vinstmarginal 2,35% 4,36% 3,97% 1,92% 2,64% 8,00% 8,65% 7,99% 5,61% 8,45%
Bruttovinstmarginal 31,51% 34,22% 39,24% 36,19% 43,93% 41,99% 36,10% 40,32% 40,64% 45,53%
Rörelsekapital/omsättning 32,90% 36,42% 32,14% 32,85% 52,85% 29,01% 20,72% 17,98% 14,14% 15,07%
Soliditet 40,60% 37,40% 39,66% 36,63% 37,50% 28,61% 21,64% 21,34% 20,12% 19,91%
Kassalikviditet 148,79% 143,33% 138,55% 98,56% 112,55% 104,94% 82,79% 78,59% 80,59% 94,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...