allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Atteviks Bil Aktiebolag

ORG.NR: 556213-0400
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 2 119 461 1 834 538 1 668 117  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 63 141 56 693 34 619  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 63 575 53 024 48 252  
  Årets resultat (TKR) 50 395 40 969 37 490  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 437 543 367 267 215 365  
  Omsättningstillgångar (TKR) 456 881 356 642 391 353  
  Tillgångar (TKR) 894 424 723 909 606 718  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 375 103 337 358 331 390  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 26 353 25 704 25 103  
  Långfristiga skulder (TKR) 250 936 185 099 61 750  
  Kortfristiga skulder (TKR) 242 032 175 748 188 475  
  Skulder och eget kapital (TKR) 894 424 723 909 606 718  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 3 657 3 823 3 385  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 160 281 143 554 133 529  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 67 868 61 116 55 288  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 407 344 331  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 5 208 5 333 5 040  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 570 606 581  
  Nettoomsättningförändring 15,53 % 9,98 % -2,22 %  
  Vinstmarginal 3,20 % 3,10 % 3,04 %  
  Bruttovinstmarginal 8,96 % 8,98 % 8,17 %  
  Soliditet 41,94 % 46,60 % 54,62 %  
  Kassalikviditet 77,29 % 83,04 % 87,83 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 31 460 31 033 31 094  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 1 212 3 720 -3 894  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 5 851 3 325 -1 261  
  Årets resultat (TKR) 40 634 22 040 16 226  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 133 976 112 533 116 129  
  Omsättningstillgångar (TKR) 100 926 107 714 63 843  
  Tillgångar (TKR) 234 902 220 247 179 972  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 112 495 84 511 97 471  
  Obeskattade reserver (TKR) 2 407 3 304 3 886  
  Avsättningar (TKR) 2 330 2 614 2 778  
  Långfristiga skulder (TKR) 101 750 101 750 61 750  
  Kortfristiga skulder (TKR) 15 920 28 068 14 087  
  Skulder och eget kapital (TKR) 234 902 220 247 179 972  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 2 689 2 542 2 322  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 5 499 5 270 4 986  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 4 593 4 509 4 752  
  Utdelning till aktieägare 14 500 12 650 10 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 12 11 11  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 622 2 821 2 827  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 065 1 120 1 096  
  Nettoomsättningförändring 1,38 % -0,20 % 4,22 %  
  Vinstmarginal 31,54 % 23,11 % 3,42 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 48,69 % 39,54 % 55,84 %  
  Kassalikviditet 633,96 % 383,76 % 453,21 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 28 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen