Visa allt om Egmont Publishing Subsidiary AB
Visa allt om Egmont Publishing Subsidiary AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 135 14 811 1 963 38 10 102 6 974 4 362 6 850 5 812 5 793
Övrig omsättning - - - 895 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 772 -2 249 -1 238 -290 -7 110 -10 764 766 550 -410 40
Resultat efter finansnetto 2 700 -2 413 -1 258 -192 -7 075 -10 760 770 586 -382 50
Årets resultat -37 108 -981 -142 -5 221 -7 931 566 421 -276 36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 153 303 4 350 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 516 4 536 3 718 10 790 13 938 5 907 664 1 369 986 983
Tillgångar 9 669 4 839 8 068 10 790 13 938 5 907 664 1 369 986 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 199 236 128 201 202 225 229 223 219 215
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 836 95 0 477 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 470 3 767 7 845 10 589 13 259 5 682 435 1 146 767 768
Skulder och eget kapital 9 669 4 839 8 068 10 790 13 938 5 907 664 1 369 986 983
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 144 3 740 1 391 814 3 215 1 708 1 129 2 202 1 810 1 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 533 1 175 541 232 1 322 698 502 839 765 526
Utdelning till aktieägare 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 135 14 811 1 963 933 10 102 6 974 4 362 6 850 5 812 5 793
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 1 1 5 4 3 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 045 2 962 1 963 38 2 020 1 744 1 454 1 370 1 453 1 448
Personalkostnader per anställd (tkr) 587 983 1 949 1 046 916 620 551 631 675 549
Rörelseresultat, EBITDA 3 619 2 101 -1 088 -290 -7 110 -10 764 766 550 -410 40
Nettoomsättningförändring 62,95% 654,51% 5 065,79% -99,62% 44,85% 59,88% -36,32% 17,86% 0,33% -%
Du Pont-modellen 28,67% -46,44% -15,34% -1,77% -50,56% -182,16% 115,96% 42,80% -38,74% 5,09%
Vinstmarginal 11,49% -15,17% -63,07% -502,63% -69,76% -154,29% 17,65% 8,55% -6,57% 0,86%
Bruttovinstmarginal 67,77% 70,51% 80,29% 78,95% 48,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,53% 5,19% -210,24% 528,95% 6,72% 3,23% 5,25% 3,26% 3,77% 3,71%
Soliditet 2,06% 4,88% 1,59% 1,86% 1,45% 3,81% 34,49% 16,29% 22,21% 21,87%
Kassalikviditet 44,31% 102,79% 43,91% 101,90% 105,12% 103,96% 152,64% 119,46% 128,55% 127,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...