Visa allt om Lenander Ett AB
Visa allt om Lenander Ett AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 745 1 043 1 000 908 900
Övrig omsättning - - - - 16 5 510 - - 2 3
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -6 -8 -103 5 525 -27 67 29 214
Resultat efter finansnetto -4 -5 -6 -11 -29 5 591 -69 29 -10 2 060
Årets resultat -4 -5 -6 -11 -13 4 218 0 1 2 2 000
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 128 3 677 3 963 3 789 4 033
Omsättningstillgångar 26 31 36 42 1 482 8 035 388 367 345 387
Tillgångar 2 926 2 931 2 936 2 942 4 382 8 163 4 066 4 330 4 134 4 420
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 281 2 441 2 602 2 758 2 949 6 662 2 564 2 563 2 662 2 971
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 20 164 247 234 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 850 850 850 650
Kortfristiga skulder 646 489 333 183 1 432 1 480 488 669 388 543
Skulder och eget kapital 2 926 2 931 2 936 2 942 4 382 8 163 4 066 4 330 4 134 4 420
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 181 3 700 120 0 100 310
Omsättning 0 0 0 0 16 6 255 1 043 1 000 910 903
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -6 -8 -103 5 585 276 347 273 459
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -28,57% 4,30% 10,13% 0,89% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 68,82% -0,66% 1,57% 0,77% 49,16%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 754,09% -2,59% 6,80% 3,52% 241,44%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 879,87% -9,59% -30,20% -4,74% -17,33%
Soliditet 77,96% 83,28% 88,62% 93,75% 67,30% 81,79% 66,03% 63,30% 68,47% 71,40%
Kassalikviditet 4,02% 6,34% 10,81% 22,95% 103,49% 542,91% 79,51% 54,86% 88,92% 71,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...