Visa allt om Q-MATIC AB
Visa allt om Q-MATIC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 271 277 300 366 249 284 261 366 280 104 253 856 252 118 255 304 240 605 224 215
Övrig omsättning 1 771 7 962 7 381 2 664 8 839 14 234 19 071 6 806 1 108 2 817
Rörelseresultat (EBIT) 56 106 88 241 57 261 58 685 82 485 85 893 83 509 64 675 72 864 81 893
Resultat efter finansnetto 59 985 91 749 46 534 60 925 81 723 86 669 92 259 78 485 74 539 85 630
Årets resultat -20 237 67 082 30 805 39 524 59 648 62 427 67 690 90 463 44 723 69 848
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 418 199 792 195 824 201 218 190 813 146 846 134 841 131 901 90 982 85 744
Omsättningstillgångar 148 071 155 979 157 512 159 516 181 762 153 854 134 752 105 182 126 139 101 097
Tillgångar 359 489 355 771 353 336 360 734 372 575 300 700 269 593 237 083 217 121 186 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 523 134 706 116 385 133 301 119 994 113 581 116 596 111 618 144 524 106 468
Obeskattade reserver 14 976 15 876 9 688 9 652 3 368 2 783 2 163 1 788 44 605 32 678
Avsättningar (tkr) 1 958 1 428 965 1 038 1 144 1 425 1 069 660 504 512
Långfristiga skulder 12 138 14 174 11 276 15 102 21 143 0 10 080 0 0 0
Kortfristiga skulder 221 894 189 587 215 022 201 641 226 926 182 911 139 685 123 017 27 488 47 183
Skulder och eget kapital 359 489 355 771 353 336 360 734 372 575 300 700 269 593 237 083 217 121 186 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 1 215 3 934 4 757
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - 296 1 069
Löner till övriga anställda 58 291 57 063 55 782 59 825 54 933 47 365 48 375 40 632 35 635 26 939
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 614 19 734 17 616 18 275 17 434 16 550 19 781 16 988 23 656 14 514
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 44 000 0
Omsättning 273 048 308 328 256 665 264 030 288 943 268 090 271 189 262 110 241 713 227 032
Nyckeltal
Antal anställda 105 103 100 106 99 90 94 102 86 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 584 2 916 2 493 2 466 2 829 2 821 2 682 2 503 2 798 2 912
Personalkostnader per anställd (tkr) 818 746 734 737 731 710 725 577 735 600
Rörelseresultat, EBITDA 71 183 101 555 67 959 71 298 91 344 90 822 87 310 69 241 77 450 86 178
Nettoomsättningförändring -9,68% 20,49% -4,62% -6,69% 10,34% 0,69% -1,25% 6,11% 7,31% -%
Du Pont-modellen 19,13% 26,06% 16,65% 17,02% 22,44% 29,05% 34,42% 33,65% 34,36% 46,17%
Vinstmarginal 25,35% 30,87% 23,59% 23,49% 29,85% 34,41% 36,80% 31,25% 31,01% 38,47%
Bruttovinstmarginal 63,12% 62,09% 58,66% 60,73% 59,64% 64,15% 64,73% 61,17% 61,34% 65,27%
Rörelsekapital/omsättning -27,21% -11,19% -23,07% -16,12% -16,12% -11,45% -1,96% -6,99% 41,00% 24,05%
Soliditet 33,44% 41,34% 34,96% 38,92% 32,87% 38,45% 43,83% 47,62% 81,36% 69,58%
Kassalikviditet 54,34% 67,62% 63,61% 68,71% 66,84% 71,72% 81,09% 60,75% 342,35% 149,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...