Visa allt om Quality Management Paper - QMP AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 099 9 314 10 236 3 259 8 345 10 116 7 706 15 200 36 773 27 106
Övrig omsättning - - - 357 329 337 381 293 354 152
Rörelseresultat (EBIT) -1 040 -605 1 218 1 124 -2 450 1 223 2 149 -1 598 -642 -484
Resultat efter finansnetto 1 388 -700 1 109 1 485 -2 619 1 114 1 903 -1 949 -1 100 17
Årets resultat 1 388 -700 1 109 1 494 -2 611 1 114 1 903 -1 936 -1 084 531
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 169 4 547 4 778 3 822 3 885 2 802 2 286 2 445 2 326 1 193
Omsättningstillgångar 3 233 2 137 3 241 2 668 1 039 4 257 2 625 287 9 580 9 596
Tillgångar 4 402 6 684 8 019 6 490 4 924 7 058 4 911 2 732 11 906 10 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 889 2 502 3 201 1 780 155 1 577 464 -1 439 497 1 581
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 313 451 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 3 474 3 545 3 350 3 982 4 204 4 070 4 040 11 245 8 995
Kortfristiga skulder 496 709 1 272 1 048 335 1 276 377 132 165 197
Skulder och eget kapital 4 402 6 684 8 019 6 490 4 924 7 058 4 911 2 732 11 906 10 789
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 25 30 0 1 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 83 105 94 0 0 0 0 0 0 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 113 121 116 27 20 27 25 17 4 37
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 7 099 9 314 10 236 3 616 8 674 10 453 8 087 15 493 37 127 27 258
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 099 9 314 10 236 3 259 8 345 10 116 7 706 15 200 36 773 27 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 216 250 236 27 20 49 55 18 5 161
Rörelseresultat, EBITDA -879 -374 1 392 1 210 -2 360 1 372 2 218 -1 535 -600 -455
Nettoomsättningförändring -23,78% -9,01% 214,08% -60,95% -17,51% 31,27% -49,30% -58,67% 35,66% -%
Du Pont-modellen 33,73% -9,05% 15,28% 25,44% -49,63% 17,33% 44,63% -56,59% -5,12% 2,94%
Vinstmarginal 20,92% -6,50% 11,97% 50,66% -29,29% 12,09% 28,45% -10,17% -1,66% 1,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 43,17% -26,05% 15,35% 30,15% -9,03% -0,81% 4,63%
Rörelsekapital/omsättning 38,55% 15,33% 19,24% 49,71% 8,44% 29,47% 29,17% 1,02% 25,60% 34,67%
Soliditet 88,35% 37,43% 39,92% 27,43% 3,15% 22,34% 9,45% -52,67% 4,17% 14,76%
Kassalikviditet 274,19% 138,36% 188,99% 184,73% 91,64% 330,96% 687,27% 59,85% 2 384,24% 230,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...