Visa allt om EB Klämnav. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 915 1 860 1 860 1 860 2 031 2 028 2 024 1 824 1 745 1 655
Övrig omsättning - - - - 969 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 398 1 339 1 103 1 030 2 170 1 101 937 1 202 1 100 1 078
Resultat efter finansnetto 1 241 1 100 729 567 1 444 413 294 499 486 535
Årets resultat 1 145 213 0 2 0 1 176 266 351 384
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 200 12 712 12 759 13 364 14 032 15 355 15 982 13 740 11 710 11 594
Omsättningstillgångar 396 830 655 457 142 188 682 832 301 400
Tillgångar 13 596 13 542 13 414 13 821 14 174 15 543 16 664 14 572 12 011 11 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 772 2 627 2 200 2 200 2 198 2 198 2 198 2 142 1 976 1 625
Obeskattade reserver 80 80 207 207 212 224 358 297 170 174
Avsättningar (tkr) 182 121 0 0 0 77 79 86 88 90
Långfristiga skulder 8 540 9 674 9 848 10 252 10 875 11 399 12 525 8 903 9 119 9 243
Kortfristiga skulder 1 023 1 040 1 160 1 162 889 1 645 1 505 3 144 658 862
Skulder och eget kapital 13 596 13 542 13 414 13 821 14 174 15 543 16 664 14 572 12 011 11 995
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 100 0
Omsättning 1 915 1 860 1 860 1 860 3 000 2 028 2 024 1 824 1 745 1 655
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 781 1 728 1 750 1 698 2 868 1 806 1 590 1 714 1 617 1 564
Nettoomsättningförändring 2,96% 0,00% 0,00% -8,42% 0,15% 0,20% 10,96% 4,53% 5,44% -%
Du Pont-modellen 10,29% 9,90% 8,23% 7,46% 15,32% 7,08% 5,62% 8,27% 9,17% 9,00%
Vinstmarginal 73,05% 72,04% 59,35% 55,43% 106,89% 54,29% 46,29% 66,06% 63,09% 65,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -32,74% -11,29% -27,15% -37,90% -36,78% -71,84% -40,66% -126,75% -20,46% -27,92%
Soliditet 28,20% 19,86% 17,60% 17,02% 16,61% 15,20% 14,77% 16,17% 17,47% 14,59%
Kassalikviditet 38,71% 79,81% 56,47% 39,33% 15,97% 11,43% 45,32% 26,46% 45,74% 46,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...