Visa allt om Br. Nilssons VVS AB
Visa allt om Br. Nilssons VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 752 1 120 1 586 995 1 394 1 197 919 971 0 0
Övrig omsättning - 200 - - - - - - - 94
Rörelseresultat (EBIT) 81 60 0 -45 47 30 -22 29 -9 83
Resultat efter finansnetto 57 41 -28 8 31 2 -39 26 -11 83
Årets resultat 44 38 -28 7 31 2 -39 22 -11 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 87 132 72 96 13 19 25 0 0
Omsättningstillgångar 310 222 341 277 273 384 506 242 95 264
Tillgångar 352 309 473 349 369 396 525 267 95 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 108 70 97 90 59 58 97 75 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 101 100 0 86 101 95 0 0
Kortfristiga skulder 200 201 302 152 279 251 367 75 20 178
Skulder och eget kapital 352 309 473 349 369 396 525 267 95 264
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 242 203 211 156 181 169 211 93 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 127 118 122 101 81 79 107 29 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 752 1 320 1 586 995 1 394 1 197 919 971 0 94
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 752 1 120 1 586 995 1 394 1 197 919 971 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 369 329 332 257 263 248 318 122 - -
Rörelseresultat, EBITDA 126 105 45 -21 71 36 -16 35 -9 90
Nettoomsättningförändring 56,43% -29,38% 59,40% -28,62% 16,46% 30,25% -5,36% -% -% -%
Du Pont-modellen 23,01% 19,42% 0,00% 7,16% 12,74% 7,58% -4,19% 10,86% -% -%
Vinstmarginal 4,62% 5,36% 0,00% 2,51% 3,37% 2,51% -2,39% 2,99% -% -%
Bruttovinstmarginal 39,10% 33,04% 33,92% 36,68% 33,86% 33,58% 44,50% 28,12% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 6,28% 1,88% 2,46% 12,56% -0,43% 11,11% 15,13% 17,20% -% -%
Soliditet 43,18% 34,95% 14,80% 27,79% 24,39% 14,90% 11,05% 36,33% 78,95% 32,95%
Kassalikviditet 39,50% 6,97% 3,97% 24,34% 9,32% 1,20% 75,75% 18,67% 475,00% 148,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...