Visa allt om Buhr Agenturer Aktiebolag
Visa allt om Buhr Agenturer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 413 6 065 5 615 5 971 4 658 4 532 4 442 3 987 4 061 4 500
Övrig omsättning - - 12 - 11 - 19 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 1 399 1 426 928 997 624 1 020 1 381 468 601 1 085
Resultat efter finansnetto 1 400 1 443 976 1 046 661 1 028 1 377 496 667 1 122
Årets resultat 1 085 1 115 1 854 548 340 548 760 248 437 926
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 50 279 250 242 283 244 312 405 275
Omsättningstillgångar 3 185 2 419 3 908 4 344 3 704 3 812 3 513 2 930 3 004 2 979
Tillgångar 3 235 2 469 4 187 4 594 3 947 4 095 3 757 3 243 3 409 3 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 921 1 736 3 274 1 920 1 872 2 131 2 284 2 073 2 125 1 988
Obeskattade reserver 0 0 0 1 421 1 143 964 696 365 231 188
Avsättningar (tkr) 0 0 179 167 155 104 26 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 314 733 734 1 086 777 896 752 804 1 053 1 078
Skulder och eget kapital 3 235 2 469 4 187 4 594 3 947 4 095 3 757 3 243 3 409 3 254
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 756 756 756 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 426 1 791 1 593 1 800 1 472 1 269 378 586 601 505
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 967 775 615 872 713 727 627 690 688 643
Utdelning till aktieägare 1 750 0 450 500 500 600 700 350 300 300
Omsättning 7 413 6 065 5 627 5 971 4 669 4 532 4 461 3 987 4 061 4 502
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 1 213 1 123 1 194 932 1 133 888 797 812 900
Personalkostnader per anställd (tkr) 695 528 466 556 453 529 370 428 429 406
Rörelseresultat, EBITDA 1 399 1 426 928 1 001 628 1 040 1 405 582 694 1 203
Nettoomsättningförändring 22,23% 8,01% -5,96% 28,19% 2,78% 2,03% 11,41% -1,82% -9,76% -%
Du Pont-modellen 43,25% 58,44% 23,31% 22,75% 16,95% 25,30% 36,86% 15,48% 19,57% 34,48%
Vinstmarginal 18,87% 23,79% 17,38% 17,50% 14,36% 22,86% 31,18% 12,59% 16,42% 24,93%
Bruttovinstmarginal 87,23% 85,67% 86,14% 79,84% 96,46% 92,30% 95,41% 95,71% 94,04% 90,18%
Rörelsekapital/omsättning 25,24% 27,80% 56,53% 54,56% 62,84% 64,34% 62,16% 53,32% 48,04% 42,24%
Soliditet 59,38% 70,31% 78,19% 64,59% 68,77% 69,39% 74,45% 72,03% 67,21% 65,25%
Kassalikviditet 235,92% 324,56% 526,84% 395,86% 471,56% 417,52% 444,95% 341,04% 265,15% 254,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...