Visa allt om Ystads Bokföringsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 27 69 90 0 0 0 0 700 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -66 -33 -35 -14 0 0 0 700 0 0
Resultat efter finansnetto 566 610 1 311 811 737 800 1 000 700 400 300
Årets resultat 566 575 1 306 808 729 800 1 000 700 400 300
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 518 1 559 1 899 1 732 2 154 1 722 1 422 1 000 1 000 1 000
Omsättningstillgångar 245 2 569 2 028 1 830 5 0 0 0 0 0
Tillgångar 1 763 4 128 3 927 3 562 2 159 1 722 1 422 1 000 1 000 1 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 606 4 040 3 465 2 659 2 151 1 722 1 422 922 622 522
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 78 378 478
Kortfristiga skulder 157 88 462 903 8 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 1 763 4 128 3 927 3 562 2 159 1 722 1 422 1 000 1 000 1 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 9 11 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 7 10 22 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 3 000 0 500 300 300 500 500 400 300
Omsättning 27 69 90 0 0 0 0 700 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 27 69 90 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 21 35 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 9 7 -14 0 0 0 700 0 0
Nettoomsättningförändring -60,87% -23,33% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 32,10% 14,78% 33,38% -% -% -% -% 70,00% -% -%
Vinstmarginal 2 096,30% 884,06% 1 456,67% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 325,93% 3 595,65% 1 740,00% -% -% -% -% 0,00% -% -%
Soliditet 91,09% 97,87% 88,24% 74,65% 99,63% 100,00% 100,00% 92,20% 62,20% 52,20%
Kassalikviditet 156,05% 2 919,32% 438,96% 202,66% 62,50% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...