Visa allt om Humvill Aktiebolag
Visa allt om Humvill Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 323 366 461 790 1 100 915
Övrig omsättning - - 69 - 8 - 146 76 - -
Rörelseresultat (EBIT) -212 -50 61 -448 753 -151 224 201 -283 -527
Resultat efter finansnetto -313 -351 -508 -285 675 -174 234 314 208 -471
Årets resultat -313 -351 -508 -285 660 -174 234 314 219 -423
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 723 825 1 127 1 700 1 731 1 208 302 66 66 665
Omsättningstillgångar 194 597 1 146 1 493 3 854 3 849 4 014 4 361 3 852 4 109
Tillgångar 917 1 422 2 273 3 193 5 585 5 057 4 316 4 428 3 919 4 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 887 1 390 1 896 2 754 3 289 2 879 3 303 3 269 3 156 3 536
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 32 377 439 2 296 2 178 1 013 1 158 763 1 226
Skulder och eget kapital 917 1 422 2 273 3 193 5 585 5 057 4 316 4 428 3 919 4 774
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 24 18 21 171 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 227 65 0 144 270 297
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 7 20 0 0 122 204
Utdelning till aktieägare 160 189 156 350 250 250 250 200 200 600
Omsättning 0 0 69 0 1 331 366 607 866 1 100 915
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 323 366 461 395 550 458
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 237 143 45 97 293 493
Rörelseresultat, EBITDA -212 -50 61 -448 753 -92 283 201 -209 -453
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 261,48% -20,61% -41,65% -28,18% 20,22% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 13,84% -2,75% 5,70% 7,11% 5,31% -9,84%
Vinstmarginal -% -% -% -% 58,43% -37,98% 53,36% 39,87% 18,91% -51,37%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 117,76% 456,56% 650,98% 405,44% 280,82% 315,08%
Soliditet 96,73% 97,75% 83,41% 86,25% 58,89% 56,93% 76,53% 73,83% 80,53% 74,23%
Kassalikviditet 668,97% 1 865,62% 303,98% 340,09% 167,86% 176,72% 396,25% 376,60% 504,85% 335,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...