Visa allt om Termografi - Kontroll Dick Hellström Aktiebolag
Visa allt om Termografi - Kontroll Dick Hellström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 261 4 201 4 129 4 196 3 977 4 059 3 645 3 707 4 127 4 311
Övrig omsättning 24 23 - 14 - 133 - 51 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 976 1 517 1 058 741 356 651 350 192 515 356
Resultat efter finansnetto 977 1 520 1 062 749 350 642 342 194 496 325
Årets resultat 747 1 182 823 544 248 463 247 135 328 140
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 21 102 29 37 60 35 63 209 523
Omsättningstillgångar 2 353 2 124 3 355 2 823 2 396 2 305 1 911 1 752 1 550 1 383
Tillgångar 2 354 2 145 3 457 2 852 2 434 2 365 1 946 1 815 1 759 1 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 1 785 2 973 2 300 1 884 1 764 1 428 1 281 1 236 1 058
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 322 360 484 552 549 601 518 534 523 848
Skulder och eget kapital 2 354 2 145 3 457 2 852 2 434 2 365 1 946 1 815 1 759 1 906
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 479 516 501 559 417 510
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 000 1 354 1 751 1 927 1 484 1 397 1 324 1 324 1 485 1 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 454 308 372 623 673 658 621 632 685 667
Utdelning till aktieägare 150 1 000 370 150 128 128 127 100 90 150
Omsättning 4 285 4 224 4 129 4 210 3 977 4 192 3 645 3 758 4 161 4 311
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 065 1 050 1 032 839 795 812 729 741 825 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 642 444 564 527 554 538 507 525 549 599
Rörelseresultat, EBITDA 977 1 530 1 079 757 378 685 378 351 677 598
Nettoomsättningförändring 1,43% 1,74% -1,60% 5,51% -2,02% 11,36% -1,67% -10,18% -4,27% -%
Du Pont-modellen 41,46% 70,86% 30,86% 26,51% 14,79% 27,53% 18,04% 11,13% 29,51% 18,73%
Vinstmarginal 22,91% 36,18% 25,84% 18,02% 9,05% 16,04% 9,63% 5,45% 12,58% 8,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,20% 41,99% 69,53% 54,12% 46,44% 41,98% 38,22% 32,86% 24,88% 12,41%
Soliditet 43,84% 83,22% 86,00% 80,65% 77,40% 74,59% 73,38% 70,58% 70,27% 55,51%
Kassalikviditet 177,99% 590,00% 693,18% 511,41% 436,43% 383,53% 368,92% 328,09% 296,37% 163,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...