Visa allt om Wikströms Elteknik Aktiebolag
Visa allt om Wikströms Elteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 952 1 408 1 030 1 276 2 346 1 279 1 688 2 106 1 767 1 870
Övrig omsättning 42 42 - 2 - - - - - 26
Rörelseresultat (EBIT) -204 163 -222 20 275 -85 64 254 22 150
Resultat efter finansnetto -203 164 -220 26 276 -95 62 258 22 147
Årets resultat -130 91 -92 27 105 2 100 169 74 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 760 846 933 1 020 864 943 1 038 1 121 1 140 1 212
Omsättningstillgångar 775 1 030 830 1 046 1 845 835 918 924 993 944
Tillgångar 1 534 1 877 1 763 2 066 2 708 1 778 1 956 2 045 2 133 2 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 867 1 097 1 106 1 298 1 371 1 367 1 465 1 465 1 396 1 422
Obeskattade reserver 0 73 0 128 139 5 107 182 159 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 667 706 657 640 1 198 407 385 398 578 494
Skulder och eget kapital 1 534 1 877 1 763 2 066 2 708 1 778 1 956 2 045 2 133 2 156
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 60 60 151 130 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 455 451 363 362 662 359 366 361 335 325
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 151 170 219 219 327 264 292 301 282 260
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättning 994 1 450 1 030 1 278 2 346 1 279 1 688 2 106 1 767 1 896
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 317 469 343 425 782 426 563 702 589 623
Personalkostnader per anställd (tkr) 205 212 222 225 387 257 287 287 276 266
Rörelseresultat, EBITDA -117 250 -135 105 354 -4 147 339 108 230
Nettoomsättningförändring -32,39% 36,70% -19,28% -45,61% 83,42% -24,23% -19,85% 19,19% -5,51% -%
Du Pont-modellen -13,23% 8,74% -12,42% 1,26% 10,19% -4,78% 3,27% 12,67% 1,13% 7,05%
Vinstmarginal -21,32% 11,65% -21,26% 2,04% 11,76% -6,65% 3,79% 12,30% 1,36% 8,13%
Bruttovinstmarginal 68,70% 75,14% 71,94% 79,15% 76,04% 76,15% 75,00% 73,31% 66,27% 67,17%
Rörelsekapital/omsättning 11,34% 23,01% 16,80% 31,82% 27,58% 33,46% 31,58% 24,98% 23,49% 24,06%
Soliditet 56,52% 61,48% 62,73% 67,39% 54,41% 77,09% 78,93% 78,05% 70,81% 73,97%
Kassalikviditet 107,05% 135,13% 113,55% 148,59% 140,90% 177,89% 210,39% 204,02% 151,38% 156,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...