Visa allt om Aktiebolaget Calixtus
Visa allt om Aktiebolaget Calixtus

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 67 23 28 75 45 40 13 12 33 18
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 -13 4 38 13 -6 -17 -20 -1 -11
Resultat efter finansnetto 131 54 12 26 -92 69 183 -225 -39 125
Årets resultat 131 54 12 26 -92 69 183 -225 -39 163
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 53 49 53 20 29 23 321 590 464
Omsättningstillgångar 571 498 514 491 502 636 576 97 64 241
Tillgångar 620 551 564 543 522 665 599 419 654 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 452 351 337 325 349 641 571 388 613 652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 165 197 223 205 164 13 22 14 24 33
Kortfristiga skulder 1 2 4 13 9 11 5 17 17 19
Skulder och eget kapital 620 551 564 543 522 665 599 419 654 704
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 23 28 75 45 40 13 12 33 18
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 36 -8 7 38 22 0 -13 -18 1 -8
Nettoomsättningförändring 191,30% -17,86% -62,67% 66,67% 12,50% 207,69% 8,33% -63,64% 83,33% -%
Du Pont-modellen 23,87% 10,89% 2,48% 11,05% 4,79% 10,53% 38,40% 0,00% 5,35% 19,03%
Vinstmarginal 220,90% 260,87% 50,00% 80,00% 55,56% 175,00% 1 769,23% 0,00% 106,06% 744,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 850,75% 2 156,52% 1 821,43% 637,33% 1 095,56% 1 562,50% 4 392,31% 666,67% 142,42% 1 233,33%
Soliditet 72,90% 63,70% 59,75% 59,85% 66,86% 96,39% 95,33% 92,60% 93,73% 92,61%
Kassalikviditet 57 100,00% 24 900,00% 12 850,00% 3 776,92% 5 577,78% 5 781,82% 11 520,00% 570,59% 376,47% 1 268,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...