Visa allt om GöingeNilsson AB
Visa allt om GöingeNilsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 622 3 244 2 419 882 56 2 480 4 066 119 3 737 5 317
Övrig omsättning - 33 - 11 63 - - 211 3 200 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -12 152 45 -96 -57 62 0 2 882 505
Resultat efter finansnetto 0 -10 159 116 -27 -3 90 93 2 895 526
Årets resultat 0 -10 124 94 -27 -3 617 41 1 569 370
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
Omsättningstillgångar 1 547 1 720 1 923 1 960 1 977 2 363 2 538 2 980 3 966 1 726
Tillgångar 1 547 1 720 1 923 1 960 1 977 2 363 2 538 2 980 3 966 2 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 545 1 706 1 865 1 898 1 964 2 132 2 254 1 797 1 756 586
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 755 727 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 14 56 61 11 231 284 428 1 483 1 404
Skulder och eget kapital 1 547 1 720 1 923 1 960 1 977 2 363 2 538 2 980 3 966 2 002
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 30 560 540
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 1 038 1 346
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 37 848 1 590
Utdelning till aktieägare 164 160 150 156 160 140 120 160 0 400
Omsättning 5 622 3 277 2 419 893 119 2 480 4 066 330 6 937 5 317
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 747 886
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 493 581
Rörelseresultat, EBITDA -1 -12 152 45 -96 -57 62 0 2 882 606
Nettoomsättningförändring 73,30% 34,11% 174,26% 1 475,00% -97,74% -39,01% 3 316,81% -96,82% -29,72% -%
Du Pont-modellen 0,00% -0,58% 8,27% 5,87% -1,37% -0,13% 3,59% 3,22% 73,02% 26,32%
Vinstmarginal 0,00% -0,31% 6,57% 13,04% -48,21% -0,12% 2,24% 80,67% 77,50% 9,91%
Bruttovinstmarginal 0,73% -0,15% 4,01% 8,62% -212,50% 2,38% 3,74% -396,64% 82,61% 91,82%
Rörelsekapital/omsättning 27,52% 52,59% 77,18% 215,31% 3 510,71% 85,97% 55,44% 2 144,54% 66,44% 6,06%
Soliditet 99,87% 99,19% 96,98% 96,84% 99,34% 90,22% 88,81% 78,54% 57,47% 29,70%
Kassalikviditet -% 10 178,57% 1 991,07% 1 990,16% 12 300,00% 720,78% 722,18% 161,68% 267,43% 108,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...