Visa allt om Hovmaporten Aktiebolag
Visa allt om Hovmaporten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 964 22 489 27 326 20 329 30 702 29 185 22 211 26 823 24 603 24 942
Övrig omsättning 5 - 99 176 - 105 17 - 3 354
Rörelseresultat (EBIT) -833 1 215 1 067 -54 1 052 1 249 591 1 318 -78 1 028
Resultat efter finansnetto -496 1 552 1 357 190 1 122 1 647 1 349 1 211 -217 962
Årets resultat 479 1 381 1 157 563 731 1 217 1 507 1 017 535 933
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 777 6 049 6 355 6 667 6 962 7 686 6 997 7 093 7 114 8 130
Omsättningstillgångar 12 623 12 825 12 349 11 436 10 944 9 726 8 570 6 942 6 343 7 361
Tillgångar 18 400 18 874 18 704 18 103 17 905 17 412 15 567 14 035 13 457 15 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 611 7 632 6 750 6 093 6 030 5 799 5 381 3 874 2 857 3 323
Obeskattade reserver 1 323 1 730 1 822 1 817 2 228 2 016 1 868 2 306 2 551 3 544
Avsättningar (tkr) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Långfristiga skulder 5 436 5 813 5 686 6 477 6 411 5 650 2 043 2 145 2 247 2 375
Kortfristiga skulder 3 980 3 649 4 396 3 666 3 186 3 897 6 224 5 660 5 753 6 199
Skulder och eget kapital 18 400 18 874 18 704 18 103 17 905 17 412 15 567 14 035 13 457 15 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 351 5 533 5 812 4 893 5 160 4 850 5 565 6 415 5 042 5 092
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 108 2 096 2 120 1 740 1 816 1 699 2 003 1 875 1 995 1 896
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 500 500 800 0 0 1 000
Omsättning 19 969 22 489 27 425 20 505 30 702 29 290 22 228 26 823 24 606 25 296
Nyckeltal
Antal anställda 15 16 17 17 18 18 18 17 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 331 1 406 1 607 1 196 1 706 1 621 1 234 1 578 1 538 1 559
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 482 471 394 394 367 425 433 446 445
Rörelseresultat, EBITDA -592 1 447 1 306 181 1 312 1 513 851 1 574 211 1 227
Nettoomsättningförändring -11,23% -17,70% 34,42% -33,79% 5,20% 31,40% -17,19% 9,02% -1,36% -%
Du Pont-modellen -1,41% 9,65% 9,07% 3,37% 8,66% 10,74% 10,08% 11,21% 0,74% 7,19%
Vinstmarginal -1,30% 8,10% 6,21% 3,00% 5,05% 6,41% 7,06% 5,87% 0,41% 4,46%
Bruttovinstmarginal 48,97% 55,86% 45,29% 54,29% 52,20% 46,18% 41,35% 50,59% 47,49% 46,14%
Rörelsekapital/omsättning 43,29% 40,80% 29,10% 38,22% 25,27% 19,97% 10,56% 4,78% 2,40% 4,66%
Soliditet 46,97% 47,59% 43,69% 41,05% 42,85% 41,84% 43,41% 39,43% 34,88% 37,93%
Kassalikviditet 213,59% 238,17% 182,17% 216,58% 238,45% 138,77% 65,30% 69,01% 57,93% 55,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...