Visa allt om Aktiebolaget PRESUM
Visa allt om Aktiebolaget PRESUM

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 26 153 153 80 100 280 100
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 0 -138 -24 -296 -625 -312 -245
Resultat efter finansnetto -2 0 0 1 5 -3 -295 -327 -230 -164
Årets resultat -2 0 0 1 5 -5 0 0 13 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 41 41 41 41 243 294 459 884 990
Omsättningstillgångar 509 510 532 557 555 1 711 1 820 2 120 2 025 2 426
Tillgångar 550 552 573 598 596 1 954 2 114 2 579 2 909 3 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 359 359 361 360 355 360 360 373 360
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 118 445 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 191 191 212 237 236 1 598 1 754 2 101 2 092 2 497
Skulder och eget kapital 550 552 573 598 596 1 954 2 114 2 579 2 909 3 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 26 153 153 80 100 280 100
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 0 -36 27 -131 -200 -206 -139
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -83,01% 0,00% 91,25% -20,00% -64,29% 180,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,17% 0,84% 3,99% -11,12% -9,00% -7,87% -4,77%
Vinstmarginal -% -% -% 3,85% 3,27% 50,98% -293,75% -232,00% -81,79% -163,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 230,77% 208,50% 73,86% 82,50% 19,00% -23,93% -71,00%
Soliditet 65,27% 65,04% 62,65% 60,37% 60,40% 18,17% 17,03% 17,25% 23,84% 22,34%
Kassalikviditet 266,49% 267,02% 250,94% 235,02% 235,17% 107,07% 103,76% 100,90% 96,80% 97,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...