Visa allt om Fridhems Kursgård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 30 892 25 185 21 879 20 316 22 028 19 972 17 236 18 913 18 308 14 594
Övrig omsättning 253 156 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 216 835 563 182 1 490 652 -549 -1 466 990 812
Resultat efter finansnetto 14 524 166 -231 1 020 323 -874 -1 964 522 357
Årets resultat 5 21 125 13 693 323 -874 15 391 553
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 953 23 755 23 767 22 812 20 193 20 222 19 641 20 811 19 014 20 108
Omsättningstillgångar 3 251 3 043 3 070 2 004 2 308 2 299 2 076 2 795 2 990 2 152
Tillgångar 26 204 26 798 26 838 24 816 22 501 22 521 21 717 23 606 22 004 22 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 401 7 396 7 375 7 251 7 538 6 844 6 521 7 395 7 980 8 089
Obeskattade reserver 490 490 0 0 260 0 0 0 2 002 2 047
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 611 14 351 14 163 13 303 10 558 12 847 12 624 11 838 8 973 9 654
Kortfristiga skulder 5 702 4 561 5 299 4 263 4 146 2 829 2 572 4 373 3 049 2 471
Skulder och eget kapital 26 204 26 798 26 838 24 816 22 501 22 521 21 717 23 606 22 004 22 261
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 637 560 548 429 430 451 426 451
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 9 154 8 125 6 206 5 828 6 019 5 630 5 135 6 009 5 284 3 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 3 427 2 785 2 497 2 316 2 341 2 144 2 004 2 451 2 065 1 519
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0 0 600 500
Omsättning 31 145 25 341 21 879 20 316 22 028 19 972 17 236 18 913 18 308 14 594
Nyckeltal
Antal anställda 32 25 22 22 21 23 23 25 23 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 965 1 007 995 923 1 049 868 749 757 796 858
Personalkostnader per anställd (tkr) 407 453 438 405 438 368 342 364 350 353
Rörelseresultat, EBITDA 2 079 2 642 2 300 1 661 2 955 2 294 1 067 33 2 437 2 192
Nettoomsättningförändring 22,66% 15,11% 7,69% -7,77% 10,29% 15,87% -8,87% 3,30% 25,45% -%
Du Pont-modellen 0,82% 3,12% 2,10% 0,73% 6,62% 2,90% -2,52% -6,18% 4,52% 3,65%
Vinstmarginal 0,70% 3,32% 2,57% 0,90% 6,76% 3,26% -3,18% -7,71% 5,43% 5,56%
Bruttovinstmarginal 76,63% 75,51% 76,50% 74,97% 76,53% 75,84% 75,65% 78,45% 83,05% 83,17%
Rörelsekapital/omsättning -7,93% -6,03% -10,19% -11,12% -8,34% -2,65% -2,88% -8,34% -0,32% -2,19%
Soliditet 29,70% 29,03% 27,48% 29,22% 34,35% 30,39% 30,03% 31,33% 42,82% 42,96%
Kassalikviditet 43,91% 52,05% 47,88% 41,14% 49,98% 71,26% 71,70% 58,93% 89,96% 83,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...