Visa allt om Cykelstallet i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Cykelstallet i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 0 0 48 16 16 312 327 449 333
Övrig omsättning - - - - - 32 14 84 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 48 6 37 19 115 49 -368
Resultat efter finansnetto -1 -1 -1 45 3 35 17 104 0 -428
Årets resultat -1 -1 -1 33 2 26 12 169 147 -309
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Omsättningstillgångar 799 688 577 565 408 417 158 55 78 53
Tillgångar 799 688 577 565 408 417 158 55 78 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 799 688 577 523 308 247 -19 -175 -517 -1 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 42 100 170 176 230 595 1 355
Skulder och eget kapital 799 688 577 565 408 417 158 55 78 183
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 85 72 70 76
Utdelning till aktieägare 400 200 200 300 150 60 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 48 16 48 326 411 449 333
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 312 327 449 333
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 293 253 252 265
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 48 6 37 19 115 50 -367
Nettoomsättningförändring -% -% -% 200,00% 0,00% -94,87% -4,59% -27,17% 34,83% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 8,50% 1,47% 8,87% 12,03% 209,09% 62,82% -201,09%
Vinstmarginal -% -% -% 100,00% 37,50% 231,25% 6,09% 35,17% 10,91% -110,51%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,02%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 089,58% 1 925,00% 1 543,75% -5,77% -53,52% -115,14% -390,99%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 92,57% 75,49% 59,23% -12,03% -318,18% -662,82% -640,98%
Kassalikviditet -% -% -% 1 345,24% 408,00% 245,29% 89,77% 23,91% 13,11% 3,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...