Visa allt om Jomex Aktiebolag
Visa allt om Jomex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 669 967 877 1 109 977 666 814 1 217 930 918
Övrig omsättning - - - - 51 - - - 75 -
Rörelseresultat (EBIT) -25 10 -10 206 245 104 108 8 160 19
Resultat efter finansnetto -25 9 -12 204 241 101 105 3 156 15
Årets resultat 0 7 -8 111 133 54 76 1 112 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Omsättningstillgångar 479 516 576 667 693 465 475 515 516 548
Tillgångar 479 516 576 667 693 465 475 517 520 553
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 131 125 233 299 217 262 186 277 265
Obeskattade reserver 109 135 135 138 86 26 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 240 251 317 296 307 203 212 330 242 288
Skulder och eget kapital 479 516 576 667 693 465 475 517 520 553
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 125 116 214 359 237 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 251 336 298 159 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 45 53 40 21 18 17 29 26 54 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 178 50 100 0 92 100
Omsättning 669 967 877 1 109 1 028 666 814 1 217 1 005 918
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 669 484 877 1 109 977 666 814 609 465 459
Personalkostnader per anställd (tkr) 296 195 338 179 143 135 247 193 146 249
Rörelseresultat, EBITDA -25 10 -10 206 245 104 110 10 162 24
Nettoomsättningförändring -30,82% 10,26% -20,92% 13,51% 46,70% -18,18% -33,11% 30,86% 1,31% -%
Du Pont-modellen -5,22% 1,94% -1,74% 30,88% 35,35% 22,37% 22,74% 1,55% 30,77% 3,44%
Vinstmarginal -3,74% 1,03% -1,14% 18,58% 25,08% 15,62% 13,27% 0,66% 17,20% 2,07%
Bruttovinstmarginal 52,91% 54,40% 51,77% 50,68% 60,18% 64,26% 68,18% 48,40% 63,23% 81,15%
Rörelsekapital/omsättning 35,72% 27,40% 29,53% 33,45% 39,51% 39,34% 32,31% 15,20% 29,46% 28,32%
Soliditet 45,10% 45,79% 39,98% 50,18% 52,29% 50,79% 55,16% 35,98% 53,27% 47,92%
Kassalikviditet 104,58% 96,02% 81,07% 70,27% 102,61% 50,25% 107,08% 72,12% 73,55% 83,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...