Visa allt om El-Ekonomi i Linköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 327 9 519 8 258 8 654 7 169 6 623 7 144 7 425 9 162 7 638
Övrig omsättning 81 - 21 26 - 23 1 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) 232 755 48 450 274 -343 234 59 696 -19
Resultat efter finansnetto 238 799 115 448 287 -339 441 -28 793 77
Årets resultat 123 454 47 171 125 -61 336 4 567 75
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 956 858 732 656 689 752 884 1 107 1 250 1 142
Omsättningstillgångar 2 746 2 798 2 389 2 699 2 572 2 304 2 367 2 131 2 195 2 296
Tillgångar 3 701 3 656 3 121 3 355 3 261 3 056 3 251 3 238 3 446 3 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 824 1 950 1 697 1 850 1 879 1 853 2 014 1 878 2 074 1 606
Obeskattade reserver 672 625 428 390 240 150 442 423 518 501
Avsättningar (tkr) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 314 0 101 42 274 165 0 79 0 153
Kortfristiga skulder 861 1 080 895 1 073 868 887 795 858 854 1 177
Skulder och eget kapital 3 701 3 656 3 121 3 355 3 261 3 056 3 251 3 238 3 446 3 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 1 178 1 303 1 124 1 124 1 051 1 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 2 672 2 840 2 769 2 637 1 080 1 193 1 071 1 241 1 337 1 191
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 341 1 370 1 265 1 222 1 002 1 023 988 1 011 983 960
Utdelning till aktieägare 100 250 200 200 200 100 100 200 200 100
Omsättning 8 408 9 519 8 279 8 680 7 169 6 646 7 145 7 433 9 162 7 638
Nyckeltal
Antal anställda 7 8 8 8 7 7 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 190 1 190 1 032 1 082 1 024 946 1 021 1 061 1 145 955
Personalkostnader per anställd (tkr) 579 543 504 496 487 504 472 494 426 417
Rörelseresultat, EBITDA 295 793 78 491 334 -275 312 151 765 72
Nettoomsättningförändring -12,52% 15,27% -4,58% 20,71% 8,24% -7,29% -3,78% -18,96% 19,95% -%
Du Pont-modellen 6,81% 22,24% 4,07% 14,10% 9,32% -10,37% 13,78% 2,75% 23,33% 2,88%
Vinstmarginal 3,03% 8,54% 1,54% 5,47% 4,24% -4,79% 6,27% 1,20% 8,78% 1,30%
Bruttovinstmarginal 70,10% 71,04% 68,54% 69,75% 73,18% 70,53% 68,58% 68,07% 60,63% 63,03%
Rörelsekapital/omsättning 22,64% 18,05% 18,09% 18,79% 23,77% 21,40% 22,00% 17,14% 14,64% 14,65%
Soliditet 63,45% 66,67% 64,48% 63,71% 63,04% 64,25% 71,74% 67,40% 71,01% 57,21%
Kassalikviditet 182,35% 156,02% 158,55% 140,63% 176,04% 190,30% 228,18% 160,61% 185,25% 129,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...