Visa allt om Sjunktimmerbärgning i Kramfors Aktiebolag
Visa allt om Sjunktimmerbärgning i Kramfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 19 21 20 50 30 122 192 104 453
Övrig omsättning 180 - - 50 230 100 185 58 - -
Rörelseresultat (EBIT) -287 -270 -37 25 222 68 149 98 -33 301
Resultat efter finansnetto -261 29 -37 48 338 82 179 1 016 247 302
Årets resultat -261 29 -37 35 448 159 173 1 056 254 264
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 975 985 4 986 5 006 4 013 4 014 4 017 4 070 3 279 3 284
Omsättningstillgångar 2 234 4 316 34 143 1 134 874 824 857 744 901
Tillgångar 3 208 5 301 5 020 5 150 5 147 4 888 4 842 4 927 4 023 4 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 673 1 430 5 004 5 041 5 006 4 558 4 398 4 325 3 269 3 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 238 375 435 535 569
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 535 3 871 16 109 142 93 68 167 219 201
Skulder och eget kapital 3 208 5 301 5 020 5 150 5 147 4 888 4 842 4 927 4 023 4 185
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 441 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 1 4
Utdelning till aktieägare 159 496 2 730 0 0 0 0 100 0 400
Omsättning 205 19 21 70 280 130 307 250 104 453
Nyckeltal
Antal anställda 1 - - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 25 - - - - - - 192 104 453
Personalkostnader per anställd (tkr) 441 - - - - - - 2 1 15
Rörelseresultat, EBITDA -286 -269 -36 26 223 71 202 151 20 354
Nettoomsättningförändring 31,58% -9,52% 5,00% -60,00% 66,67% -75,41% -36,46% 84,62% -77,04% -%
Du Pont-modellen -8,14% 0,55% -0,72% 0,93% 6,57% 1,68% 3,70% 23,50% 6,19% 7,24%
Vinstmarginal -1 044,00% 152,63% -171,43% 240,00% 676,00% 273,33% 146,72% 603,12% 239,42% 66,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 204,00% 2 342,11% 85,71% 170,00% 1 984,00% 2 603,33% 619,67% 359,38% 504,81% 154,53%
Soliditet 20,98% 26,98% 99,68% 97,88% 97,26% 96,84% 96,54% 94,14% 90,83% 91,39%
Kassalikviditet 88,13% 111,50% 212,50% 119,27% 789,44% 934,41% 1 200,00% 499,40% 327,40% 444,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...