Visa allt om Nejlikan Aktiebolag
Visa allt om Nejlikan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 058 1 107 1 533 640 570 4 473 1 530 1 157 2 606 7 145
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -62 461 246 188 -493 475 261 -406 -269 850
Resultat efter finansnetto -311 185 212 179 -529 281 287 -401 -303 822
Årets resultat -311 185 212 179 -529 281 287 -401 -303 606
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300
Omsättningstillgångar 4 613 4 678 3 338 3 049 3 125 2 490 1 898 1 620 2 521 3 152
Tillgångar 4 613 4 678 3 338 3 049 3 125 2 490 2 198 1 920 2 821 3 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 184 1 495 825 613 434 963 682 395 1 046 1 631
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 429 3 182 2 482 2 436 2 691 1 527 1 516 1 525 1 775 1 821
Skulder och eget kapital 4 613 4 678 3 338 3 049 3 125 2 490 2 198 1 920 2 821 3 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 250 282
Omsättning 1 058 1 107 1 533 640 570 4 473 1 530 1 157 2 606 7 145
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -62 461 246 188 -493 475 261 -406 -269 850
Nettoomsättningförändring -4,43% -27,79% 139,53% 12,28% -87,26% 192,35% 32,24% -55,60% -63,53% -%
Du Pont-modellen -1,34% 9,85% 11,38% 6,17% -15,78% 21,24% 13,24% -19,48% -8,29% 25,49%
Vinstmarginal -5,86% 41,64% 24,79% 29,38% -86,49% 11,83% 19,02% -32,32% -8,98% 12,32%
Bruttovinstmarginal -4,91% 43,09% 16,70% 30,78% -83,33% 10,91% 17,58% -34,14% -9,94% 12,82%
Rörelsekapital/omsättning 111,91% 135,14% 55,84% 95,78% 76,14% 21,53% 24,97% 8,21% 28,63% 18,63%
Soliditet 25,67% 31,96% 24,72% 20,10% 13,89% 38,67% 31,03% 20,57% 37,08% 47,25%
Kassalikviditet 15,43% 4,31% 2,01% 1,56% 1,82% 13,62% 24,74% 5,90% 4,62% 6,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...