Visa allt om Drifters Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 652 1 891 2 078 2 102 2 154 2 035 2 372 2 410 2 181 1 995
Övrig omsättning - - - - - 140 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 78 -60 68 10 8 18 24 41 21 179
Resultat efter finansnetto 71 -62 68 8 2 14 21 35 17 174
Årets resultat 69 -62 46 6 1 10 16 20 7 145
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 287 232 365 312 311 260 356 446 396 628
Tillgångar 287 232 365 312 311 260 356 446 396 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 132 194 148 142 141 258 242 222 295
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 75 82 7 7 0 107 99 125
Kortfristiga skulder 86 100 96 82 161 112 98 97 76 208
Skulder och eget kapital 287 232 365 312 311 260 356 446 396 628
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 294 274 277 275 253 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 1 062 1 476 1 523 1 650 228 1 289 1 367 1 480 1 283 1 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 383 432 427 405 518 560 483 508 416 367
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 0 0 80
Omsättning 1 652 1 891 2 078 2 102 2 154 2 175 2 372 2 410 2 181 1 995
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 330 378 416 350 359 339 395 402 364 333
Personalkostnader per anställd (tkr) 307 383 392 343 353 353 358 380 310 296
Rörelseresultat, EBITDA 78 -60 68 10 8 18 24 41 21 179
Nettoomsättningförändring -12,64% -9,00% -1,14% -2,41% 5,85% -14,21% -1,58% 10,50% 9,32% -%
Du Pont-modellen 27,18% -25,86% 18,63% 3,21% 2,57% 6,92% 7,30% 9,19% 5,30% 28,50%
Vinstmarginal 4,72% -3,17% 3,27% 0,48% 0,37% 0,88% 1,10% 1,70% 0,96% 8,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,17% 6,98% 12,95% 10,94% 6,96% 7,27% 10,88% 14,48% 14,67% 21,05%
Soliditet 70,03% 56,90% 53,15% 47,44% 45,66% 54,23% 72,47% 54,26% 56,06% 46,97%
Kassalikviditet 333,72% 232,00% 380,21% 380,49% 193,17% 232,14% 363,27% 459,79% 521,05% 301,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...